Botanikai Közlemények
 

< Előző Tartalom Következő >


2013
 

100. kötet, 1-2. füzet

Isépy I. - Szigeti Z.: Köszöntő gondolatok a Botanikai Közlemények 100. kötetéhez
[Teljes szöveg (PDF)]
 

1

Veres Sz. - Tóth B. - Makleit P. - Lévai L.: Céltudatosság és példamutatás évtizedeken át (Köszöntő Pethő Menyhért 80. születésnapja alkalmából)
[Teljes szöveg (PDF)]
 

5

Fekete G.: In memoriam Járainé Komlódi Magda (1931–2012)
[Teljes szöveg (PDF)]
 

7

Tóth J. A.: 40 éves a Síkfőkút Project
[Teljes szöveg (PDF)]
 

21

Penksza K.: Könyvismertetés
[Teljes szöveg (PDF)]
 

46

Kelemen A. - Török P. - Valkó O. - Miglécz T. - Tóthmérész B.: A fitomassza és fajgazdagság kapcsolatát alakító tényezők hortobágyi szikes és löszgyepekben
[Teljes szöveg (PDF)]
 

47

Szabó I.: Könyvismertetés
[Teljes szöveg (PDF)]
 

60

Bakó G. - Gulyás G.: Légifelvételek költséghatékony osztályozási módszereinek kidolgozása az erdőgazdálkodás és a nemzeti parkok számára
[Teljes szöveg (PDF)]
 

63

Farkas T. - Vojtkó A.: Az illatos csengettyűvirág (Adenophora liliifolia /L./ Ledeb. ex A.DC.) aktuális helyzete, morfológiai változatossága és élőhelyválasztása Magyarországon
[Teljes szöveg (PDF)]
 

77

Simon T. - Pócs T.: Cönológiai adatok a déli-kárpáti Páreng hegység havasi vegetációjához
[Teljes szöveg (PDF)]
 

103

Kerényi-Nagy V. - Nagy J.: A „Rosa scabriuscula Sm. em. H. Br.” taxonómiai revíziója a Börzsöny hegységben
[Teljes szöveg (PDF)]
 

135

Szűcs P. - Németh Cs. - Erzberger, P.: Adatok a Dicranum tauricum Sapjegin hazai elterjedéséhez II.
[Teljes szöveg (PDF)]
 

147

Lisztes-Szabó Zs. - Kovács Sz. - Barna Cs. - Pető Á.: Pázsitfű mellékhajtások fitolitkészletének egyedi varianciája a Poa pratensis L. (Poaceae) példáján
[Teljes szöveg (PDF)]
 

155

Papp N. - Bartha S. G. - Balogh L.: Jelenkori etnobotanikai értékű adatok egy erdélyi (nagybaconi) falusi herbáriumból
[Teljes szöveg (PDF)]
 

177

SZEMLE

Albert Á. J. - Tóthmérész B. - Török P.: Közép-európai parlagokon zajló spontán gyepesedési folyamatok restaurációs ökológiai szempontú értékelése
[Full text (PDF)]
 

201

Takács A. - Laczkó L. - Molnár V. A.: A herbáriumok ’új típusú’ felhasználásai
[Teljes szöveg (PDF)]
 

217

Lőkös L.: Növénytani szakülések
[Teljes szöveg (PDF)]

239