Botanikai Közlemények
 

< Előző Tartalom Következő >


2012
 

99. kötet, 1-2. füzet

Surányi Dezső: Szalai István (1913-2012) 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

1

Farkas L. Gyula: Dr. Zsoldos Ferenc (1927-2012)
[Teljes szöveg (PDF)]
 

3

Mojzes Andrea - Kalapos Tibor: Festuca vaginata és a Cynodon dactylon homokpusztai fűfajok leveleinek fenológiai és morfológiai vizsgálata 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

5

Molnár Csaba - Csathó András István - Türke Ildikó Judit: Újabb botanikai tanulmányút Etelközbe. Összehasonlító erdőssztyepp-tanulmányok III. 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

17

Erdős László - Dénes Andrea - Morschhauser Tamás - Bátori Zoltán - Tóth Viktória - Körmöczi László: A Villányi-hegység aktuális vegetációja észak-déli irányú vegetációs grádiensek 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

47

Nagy Izabella - Tóth Zoltán: Vál község növényvilága és tájtörténete  
[Teljes szöveg (PDF)]
 

65

Riezing Norbert: Adatok a Győr-Tatai Kisalföld flórájához és vegetációjához 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

83

Molnár Zsolt: Hortobágyi pásztorok tájtörténeti és vegetációdinamikai ismeretei 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

105

Zagyvai Gergely - Csiszár Ágnes - Korda Márton - Schmidt Dávid - Šporčić, Dean - Teleki Balázs - Tiborcz Viktor - Bartha Dénes: Előzetes eredmények száraz és félszáraz élőhelyek szukcessziós állapotainak vizsgálatáról 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

123

Saláta Dénes - Falusi Eszter - Wichmann Barnabás - Házi Judit - Penksza Károly: Faj- és vegetáció-összetétel elemzése eltérő legeltetési terhelés alatt a cserépfalui és az erdőbényei fás legelők különböző növényzeti típusaiban 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

143

Csiszár Ágnes - Korda Márton - Schmidt Dávid - Šporčić, Dean - Teleki Balázs - Tiborcz Viktor - Zagyvai Gergely - Bartha Dénes: Néhány inváziós és potenciálisan inváziós neofiton allelopátiás hatásának vizsgálata 
[Teljes szöveg (PDF)]

SZEMLE

161

Ludmerszki Edit - Rudnóy Szabolcs: "Quid pro quo" - Az ektomikorrhizás szimbiózis: a kapcsolat kialakulása és anyagcsere-élettani jellemzői 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

175

Bencsik Tímea - Horváth Györgyi - Papp Nóra: A réti füzény (Lythrum salicaria L.) biológiai jellemzői és gyógyászati értéke 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

195

Növénytani szakülések (Lőkös L.) 
[Teljes szöveg (PDF)]

211