Botanikai Közlemények
 

< Előző Tartalom Következő >


2014
 

 

101. kötet, 1-2. füzet


 

Szabó L. Gy.: Emlékezés Papp Erzsébetre, az agrobotanikus festőművészre

[Teljes szöveg (PDF)]
 


 


 


 

1

Könyvismertetés (Balogh L.)

 

8

Abonyi A., Kiss G., Kovács K.: In memoriam Érces Károly (1951‒2014)

[Teljes szöveg (PDF)]
 

9

Könyvismertetés (Szabó I.)

 

12

Szabó I.: Dr. Kárpáti Istvánné dr. Nagy Veronika (1927‒2011)

[Teljes szöveg (PDF)]
 

13

Könyvismertetés (Szabó I.)

 

22

Papp N.: Emlékezés Baráth Zoltán (1924­1982) születésének 90. évfordulójára

[Teljes szöveg (PDF)]
 

23

Könyvismertetés (Szabó I.)

 

28

Szabó L. Gy.: Emlékezés Mándy György professzorra (1913‒1976)

[Teljes szöveg (PDF)]
 

29

Paál H.: Mándy György professzor születésének centenáriumán

[Teljes szöveg (PDF)]
 

31

Surányi D., Szabó L. Gy., Heszky L.: Száz éve született dr. Mándy György professzor

[Teljes szöveg (PDF)]
 

33

Zoltán L., Kalapos T., Endresz G.: Négy adventív lágyszárú növényfaj mikorrhizáltsága bolygatott élőhelyeken 
[Teljes szöveg (PDF)]

 

39

Könyvismertetés (Szabó I.)   Corrigendum

 

50

Papp M., Bartha D., Czúcz B.: Erdőszegélyek fajösszetételét és szerkezetét meghatározó tényezők 
[Teljes szöveg (PDF)]

 

51

Könyvismertetés (Csontos P.)

 

64

Kun R., Szépligeti M., Malatinszky Á., Virágh K., Szentirmai I., Bartha S.: Egy inváziós faj, a Solidago gigantea Aiton által kolonizált mocsárrétek diverzitása és fajkompozíciós koordináltsága 
[Teljes szöveg (PDF)]


 

65

Czóbel Sz., Madarász G., Puskásné Jancsovszka P., Németh Z., Szirmai O., Barczi A.: Telepített erdei­és lucfenyves állományok összehasonlító vizsgálata a Déli­-Bükkben 
[Teljes szöveg (PDF)]


 

79

Kádár I., Ragályi P., Szemán L., Csontos P.: Tápanyagellátás hatása 13 éves telepített gyep fejlődésére és botanikai összetételére a Mezőföldön 
[Teljes szöveg (PDF)]


 

95

Kevey B., Barna Cs.: A hazai Felső­Tisza­vidék fehérnyár­ligetei [Senecioni sarracenici­Populetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996] 
[Teljes szöveg (PDF)]


 

105

Lendvai G., Horváth A., Kevey B.: Tatárjuharos tölgyesek (Aceri tatarici­Quercetum pubescentis-roboris Zólyomi 1957) a Mezőföldön 
[Teljes szöveg (PDF)]


 

145

Lendvai G., Horváth A., Kevey B.: A Velencei­hegység tatárjuharos tölgyesei (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis­roboris Zólyomi 1957) 
[Teljes szöveg (PDF)]


 

189

Dénes T., Tóth M., Gyergyák K., Lőrincz P., Varga E., Papp N.: Szemelvények Homoródalmás (Erdély) népi gyógynövényismeretéből 
[Teljes szöveg (PDF)]


 

227

Lisztes-Szabó Zs., Kiss H., Kovács Sz., Molnár A., Pető Á.: A hajdúszoboszlói Kéthalom recens löszvegetációjának fitolit morfotípus­denzitás vizsgálata 
[Teljes szöveg (PDF)]


 

243

Szemle:

 

Patay É. B., Németh T. S., Németh T., Papp N.: Coffea taxonok biológiai, fitokémiai és gyógyászati értékelése 
[Teljes szöveg (PDF)]


 

263

Növénytani szakülések (Lőkös L.)

281