Botanikai Közlemények
 

< Előző Tartalom Következő >


2015
 

 

102. kötet, 1-2. füzet


 

Paál H., Surányi D. Szabó L. Gy. 2015: Emlékezés Holly Lászlóra (1943–2015)
Teljes szöveg


 

 

1

Bálint K. 2015: Terpó András (1925-2015)

Teljes szöveg

19

Szabó L. Gy., Csontos P., Pintér I., Szabó M. 2015: 120 éve született Schermann Szilárd botanikus, a magismeret és a vetőmag-minősítés jeles kutatója
Teljes szöveg

27

Kevey B. 2015: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez X.

Összefoglaló    Teljes szöveg
 

39

Schmidt D. 2015: Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez III.

Összefoglaló    Teljes szöveg
 

61

Kevey B., Horváth A., Lendvai G., Simon Gy., Sonnevend I. 2015: A Zámolyi medence és környékének zárt lösztölgyese (Pulmonario mollis-Quercetum roboris Kevey 2008)

Összefoglaló    Teljes szöveg
 

85

Tamás J., Csontos P. 2015: A fehér kányazsázsa (Diplotaxis erucoides) csírázóképességének vizsgálata különböző fény és hőmérsékleti viszonyok között

Összefoglaló    Teljes szöveg
 

131

Tóth K., Lukács B. A., Radócz Sz., Simon E. 2015: A magbank szerepe a szikes gyepek diverzitásának fenntartásában a Hortobágyi Nemzeti Park területén

Összefoglaló    Teljes szöveg
 

141

Könyvismertetés (Szabó L. Gy.)

 

158

Könyvismertetés (Balogh L.)

 

159

Könyvismertetés (Kalapos T.)

 

161

Növénytani szakülések (Barina Z.)  Corrigendum

163