Botanikai Közlemények
 

< Előző Tartalom Következő >


2008
 

95. kötet, 1-2. füzet

Schmidt Antal - Kiss Keve Tihamér: In memoriam Friedmann Imre (1921-2007) 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

1

Molnár Zsolt: A Duna-Tisza köze és a Tiszántúl növényzete a 18-19. század fordulóján I.: Módszertan, erdők, árterek és lápok
[Teljes szöveg (PDF)]
 

11

Molnár Zsolt: A Duna-Tisza köze és a Tiszántúl növényzete a 18-19. század fordulóján II.: Szikesek, lösz- és homokvidékek, legelők, sáncok, szántók és parlagok 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

39

Vona Márton - Pintér Balázs - Falusi Eszter - Penksza Károly: A Galgahévízi láprét vegetációjának változása 2000-2005 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

65

Kalapos Tibor - Mojzes Andrea - Barabás Sándor - Kovácsné Láng Edit: A levél morfológiájának és gázcseréjének válasza terepkísérletekben szimulált klímaváltozásra homoki erdőspuszta három növényi funkciós típusánál 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

81

Török Péter - Deák Balázs - Vida Enikő - Lontay László - Lengyel Szabolcs - Tóthmérész Béla: Tájléptékű gyeprekonstrukció lösz és szik fűmag-keverékekkel a Hortobágyi Nemzeti Park (Egyek-Pusztakócs) területén 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

101

Vida Enikő - Török Péter - Deák Balázs - Tóthmérész Béla: Gyepek létesítése mezőgazdasági művelés alól kivont területeken: a gyepesítés módszereinek áttekintése 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

115

Molnár Csaba - Türke Ildikó Judit - Kelemen András - Korompai Tamás - Schmidt Júlia: Botanikai tanulmányút Moldovába. Összehasonlító erdőssztyepp tanulmányok II. 
[Teljes szöveg (PDF)]

RÖVID KÖZLEMÉNYEK 

127

Szűcs Péter - Erzberger, Peter: A Hedwigia ciliata var. leucophaea Bruch et Schimp. érdekes előfordulása Komáromnál 
[Teljes szöveg (PDF)]

VITAROVAT 

155

Podani János: Kiigazítások és továbbgondolások, avagy: mi köze a zárvatermőknek az etikához? 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

157

Növénytani szakülések (Lőkös L.) 
[Teljes szöveg (PDF)]

165