Botanikai Közlemények
 

< Előző Tartalom Következő >


2009
 

96. kötet, 1-2. füzet

Csintalan Zsolt: Dr. Tuba Zoltán (1951-2009) 
[Teljes szöveg (PDF)]

EMLÉKÜLÉS TUBA ZOLTÁN TISZTELETÉRE 

1

Vass Imre - Szigeti Zoltán: Bevezető 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

3

Pintér Krisztina - Nagy Zoltán - Balogh János - Barcza Zoltán - Tuba Zoltán: Az ökoszisztéma-léptékű szénforgalom összetevői és alakulása eltérő időjárású években 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

5

Balogh János - Nagy Zoltán - Pintér Krisztina - Fóti Szilvia - Tuba Zoltán: A talajlégzés és összetevői szerepe a szénmérlegben 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

7

Horváth László - Czóbel Szilárd - Grosz Balázs - Tuba Zoltán: Bodrogközi vizes élőhelyek CH4 és N2O kibocsátása (2006-2009)
[Teljes szöveg (PDF)]
 

11

Czóbel Szilárd - Tuba Zoltán - Szirmai Orsolya - Németh Zoltán - Nagy János - Szerdahelyi Tibor - Péli Evelin - Balogh János - Nagygyörgy Emese Dalma - Varga Enikő - Valkó Dániel: Különböző ökoszisztémák állományszintű, kamrás CO2-fluxus méréseinek sajátosságai 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

13

Mészáros Ilona - Fenyvesi András - Kanalas Péter - Szőllősi Erzsébet - Oláh Viktor - Ander István - Veres Szilvia - Láposi Réka: Középhegységi zonális erdők fafajainak ökofiziológiája, különös tekintettel klímaérzékenységükre 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

15

Csintalan Zsolt - Pócs Tamás - Tuba Zoltán: Növények vegetatív kiszáradástűrési stratégiái 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

19

Rabnecz Gyula - Csintalan Zsolt: Nagy tér- és időléptékű moha bioindikáció 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

21

Laufer Zsanett - Beckett, Richard P. - Minibayeva, Farida V. - Tuba Zoltán: Réztartalmú polifenol-oxidázok (lakkáz és tirozináz enzimek) előfordulása növényekben és gombákban 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

23

Sass László - Csintalan Zsolt - Tuba Zoltán - Vass Imre: A fotoszintetikus apparátus működése és UV toleranciája kiszáradástűrő zuzmókban és mohákban 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

27

Pócs Tamás: A trópusi szigethegyek növényzetének ökológiai kutatása 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

29

Csecserits Anikó - Szabó Rebeka - Czúcz Bálint: Növényi tulajdonságok, tulajdonság-adatbázisok és ezek felhasználása az ökológiai kutatásokban 
[Teljes szöveg (PDF)]

KÖNYVISMERTETÉS 

31

Balogh Lajos: Mark A. Davis: Invasion Biology. Oxford University Press, Oxford, 2009, 244 pp. 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

48

Bózsing Erika - Cseresnyés Imre - Csontos Péter: Az Astragalus onobrychis L. magprodukciójának vizsgálata különböző termőhelyi adottságok mellett 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

49

Molnár V. Attila: Adatok a Lathyrus pallescens (Bieb.) C. Koch 1841 ismeretéhez 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

57

Barina Zoltán - Lengyel Attila - Somay László: Kiegészítések a Gerecse flórájának ismeretéhez 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

67

Molnár Csaba - Czúcz Bálint: A virágos kőris (Fraxinus ornus L.) terjedése és mai termőhelyei az Északi-Középhegységben 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

71

Teleki Balázs: A löszflóra jellemzése a Völgység keleti felében 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

83

Molnár Zsolt - Bartha Sándor - Babai Dániel: A népi növényzetismeret és az etnogeobotanikai, ökológiai antropológiai megközelítés szerepe napjaink vegetáció és tájkutatásában 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

95

Molnár Zsolt - Babai Dániel: Népi növényzetismeret Gyimesben I.: növénynevek, népi taxonómia, az egyéni és közösségi növényismeret 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

117

Babai Dániel - Molnár Zsolt: Népi növényzetismeret Gyimesben II.: termőhely- és élőhelyismeret 
[Teljes szöveg (PDF)]

TUDOMÁNYTERÜLETI ÁTTEKINTÉSEK

145

Czóbel Szilárd - Tuba Zoltán: Hazai gyepállományok ökológiai és ökofiziológiai kutatási eredményeinek, továbbá mérsékeltövi gyepek szénmérlegéhez kapcsolódó nemzetközi kutatások áttekintése 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

175

Növénytani szakülések (Lőkös L.) 
[Teljes szöveg (PDF)]

189