Botanikai Közlemények
 

< Előző Tartalom Következő >


2007
 

94. kötet, 1-2. füzet

Juhász Kocsis Melinda - Bagi István: A Prunus serotina Ehr. élőhely-preferenciái az invázió diszperziós szakaszában homoki területeken 
[Teljes szöveg (PDF)]

KÖNYVISMERTETÉS 

1

Borhidi Attila: Molnár V. Attila: Kitaibel Pál élete és öröksége. Kitaibel Kiadó, 2007 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

18

Böszörményi Anikó: Az olasz szerbtövis (Xanthium italicum Moretti) invázióját elősegítő magbiológiai tulajdonságok 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

19

Váraljai Petra - Buczkó Krisztina - Ódor Péter - Bálint Zsolt: Nanostruktúrák vizsgálata a havasi gyopár erdélyi populációin magassági szintek mentén: pajzs vagy jelzőrendszer? 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

27

Héja Katalin: Hazai megfigyelések a Populus-, Quercus-, Salix- és Tilia-fajok kladoptózisáról (hajtásledobásáról) 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

37

Mjazovszky Ákos - Csontos Péter - Tamás Júlia: A patakkísérő növényzet vizsgálata négy hazai táj viszonylatában 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

45

Matus Gábor - Barina Zoltán: A baji Lábas-hegy és Kecske-hegy flórája, Convolvulus cantabrica L. a Gerecsében 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

57

Riezing Norbert: Adatok a Vértes északi előterének flórájához 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

75

Szűcs Péter: Dunaalmás és Neszmély környékének mohaflórája 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

91

Simon Tibor: Adatok a Déli-Kárpátok alhavasi cserjéseinek cönológiájához és természetességéhez 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

117

Lukács Viktória - Herodek Sándor - Major Ágnes: Balatoni nádasok klonális diverzitásának vizsgálata RAPD-PCR módszerrel 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

133

Molnár V. Attila: A "Magyar Fűvész Könyv" megjelenésének 200. évfordulójára 
[Teljes szöveg (PDF)]

TUDOMÁNYOS ÁTTEKINTÉSEK 

141

Podani János: Magyarország edényes flórája a nagymérvű rendszertani változások tükrében 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

155

Papp Mónika: Az erdőszegély meghatározása és cönotaxonómiai besorolásának szempontjai 
[Teljes szöveg (PDF)]

MAGYAR HERBÁRIUMOK 

175

Salamon-Albert Éva - Kevey Balázs: A Pécsi Tudományegyetem herbáriuma 
[Teljes szöveg (PDF)]

ESEMÉNYTÁR 

197

Salamon-Albert Éva: Kettős évforduló a Pécsi Tudományegyetem Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszékén 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

199

Növénytani szakülések (Lőkös L.) 
[Teljes szöveg (PDF)]

201