Botanikai Közlemények
 

< Előző Tartalom Következő >


2006
 

93. kötet, 1-2. füzet

Szigeti Zoltán: A magyar növényélettan doyenje, Maróti Mihály professzor 90 éves 
[Teljes szöveg (PDF)]

KÖNYVISMERTETÉS 

1

Szabó László Gyula: Szalai István: A növények élete I., II. - ahogyan ma látjuk. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006. 493 és 502 oldal
 

4

Surányi Dezső: Babos Károly (1938-2005) 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

5

Barna Zsolt: Tauscher Gyula Ágoston - egy alig ismert botanikus emlékezete 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

17

Bunke Zsuzsanna - Barina Zoltán: Lumnitzer István (1749. április 4. - 1806. január 11.) élete és munkássága. Emlékezés Lumnitzer Istvánra halálának 200. évfordulóján 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

27

Medvegy Anna - Kálmán Katalin - Mihalik Erzsébet: Florisztikai és ökológiai vizsgálatok egy Primula vulgarisP. veris hibridzónában 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

31

Pinke Gyula - Pál Róbert - Király Gergely - Szendrődi Viktória: Adatok Külső- és Belső-Somogy gyomflórájának ismeretéhez 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

53

Illyés Zoltán - Tóth Balázs - Tóth Eszter - Pétsch Nóra - Németh Szilvia: Nagy murvalevelű Liparis loeselii egyedek a faj egy új hazai lelőhelyén, a Ráckevei- (Soroksári-) Duna-ágon 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

69

Bagi István - Székely Árpád: Az Elymus elongatus (Host) Runemark, magas tarackbúza előfordulása a Kiskunság déli részén - a korábbi lelőhelyek rövid áttekintése 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

77

Csontos Péter - Bózsing Erika - Kósa Géza - Zsigmond Vince: Csírázóképesség vizsgálata természetes flóránk fajainak hagyományos gyűjteményekben őrzött magvain 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

93

Surányi Dezső: Almatermésű generatív alanyfajták alaki sajátságai 
[Teljes szöveg (PDF)]

KONFERENCIA ROVAT 

103

Surányi Dezső: Beszámoló a Sárkány Sándor emlékére rendezett XII. Magyar Növényanatómiai Szimpóziumról (Budapest - Budakalász, 2006. június 22-23.) 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

115

Növénytani szakülések (Lőkös L.) 
[Teljes szöveg (PDF)]

121