Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2020

Botanikai Közlemények 107(2): 129–148 (2020)

DOI: 10.17716/BotKozlem.2020.107.2.129

 

 

A Kisszékelyi-dombság Natura 2000 terület florisztikai vizsgálata

 

VAS István

 

7191 Hőgyész, Jókai u. 9.; istvanvas00@yahoo.de

 

 

Elfogadva: 2020. július 1.


Kulcsszavak
: erdei élőhelyek, gyepek, Magyarország flórája, Tolnai-Hegyhát, védett fajok, vizes élőhelyek.  

Összefoglalás: A Tolnai-Hegyhát flóráját és növényföldrajzi vonásait feltáró második közleményemben a Hegyhát északi részén, már az erdőssztyep övben fekvő Kisszékelyi-dombság Natura 2000 területről (HUDD20029) közlöm 313 faj előfordulási adatait. Az adatgyűjtést az erdőtársulások mellett gyepekre és vizes élőhelyekre is kiterjesztettem. Ezek az adatok kiegészítik Bartha et al. 2015: Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza térképeit is. A helyi erdőzónában végzett korábbi vizsgálatokkal összehasonlítva adataimból látható az eurázsiai-kontinentális flóraelemek térnyerése, és több olyan balkáni, szubmediterrán és mediterrán taxon elmaradása, amelyek még a Hegyhát déli részén előfordultak. A Kisszékelyi-patak kis kiterjedésű élőhelyein értékes és ritka, a területen korábban nem észlelt vizes élőhelytípusokat veszélyeztetnek a közelben végzett szántóföldi munkák.

Teljes szöveg

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum