Botanikai Közlemények

 A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

2020

107. kötet 1. füzet

 

    
Barina Z., Pifkó D. 2020: Magyar botanikusok Albániában
Összefoglaló     Teljes szöveg
1
SZEMLE  
Szigeti Z., Parádi I. 2020:  A növények kommunikációjáról – ami a föld felett történik
Összefoglaló     Teljes szöveg
19
   
Wirth T., Csiky J. 2020: Contributions to the Hungarian alien flora: Erigeron bonariensis L. and E. sumatrensis Retz. (Asteraceae) in Hungary (Kiegészítések a magyarországi adventív flórához: az Erigeron bonariensis L. és az E. sumatrensis Retz. (Asteraceae) Magyarországon)
Összefoglaló     Teljes szöveg     Elektronikus melléklet
33
   
Mészáros T., Józan Zs. 2020: Az évjárat hatása az Adonis vernalis L. Aculeata megporzóira
Összefoglaló     Teljes szöveg
45
   
SZEMLE  
Farkas T. 2020: Az illatos csengettyűvirág (Adenophora liliifolia) biológiai jellemzői
Összefoglaló     Teljes szöveg
57
Kevey B. 2020: A Körös-vidék tölgy-kőris-szil ligetei (Fraxino pannonicae-Ulmetum)
Összefoglaló     Teljes szöveg     Elektronikus melléklet
75
 
Fintha G., Szűcs P., Erzberger P. 2020: A gödi Huzella kert mohaflórája
Összefoglaló     Teljes szöveg
87
   
Mátyás K. K., Bódis J., Virág E., Taller J., Pintér Cs. 2020: Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) virágzatának részletes leírása sztereomikroszkópos rétegfotózás használatával
Összefoglaló     Teljes szöveg
103
   
Növénytani szakülések (S.-Falusi E., Tamás J., Vojtkó A.) 111
   


   
107. kötet 2. füzet
   
Vas I. 2020: A Kisszékelyi-dombság Natura 2000 terület florisztikai vizsgálata
Összefoglaló     Teljes szöveg
129
   
Velekei B. 2020: Potenciálisan inváziós fás szárú fajok terjedésének vizsgálata dunántúli botanikus kertekben és arborétumokban
Összefoglaló     Teljes szöveg
149
   
Tamás J. 2020: Magyarországon vadon előforduló lednek (Lathyrus) és bükköny (Vicia) fajok keményhéjúságának és csírázóképességének vizsgálata
Összefoglaló    Teljes szöveg
163
 
Molnár Cs., Bauer N., Csathó A. I., Szigeti V., Schmidt D. 2020: Az Oenothera pycnocarpa Atk. & Bartl. Magyarországon, és kiegészítések néhány idegenhonos faj hazai elterjedéséhez
Összefoglaló     Teljes szöveg
177
   
Takács A., Bódis J., Molnár Zs., Babai D. 2020: A mátyusföldi Zsigárd tájhasználat-története
Összefoglaló     Teljes szöveg
203
   
Kevey B. 2020: Kiszáradó kőrislápok a Duna-Tisza közén (Veratro albi-Fraxinetum angustifoliae Kevey et Papp in Kevey 2008)
Összefoglaló     Teljes szöveg     Elektronikus melléklet
221
   
Könyvismertetés (Surányi D.) 243
   
Növénytani szakülések (S.-Falusi E., Tamás J.) 249
   


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum