Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2018

Botanikai Közlemények 105(2): 243–252 (2018)

DOI: 10.17716/BotKozlem.2018.105.2.243

 

Az óriás útifű (Plantago maxima Juss. ex. Jacq.) csírázásbiológiai vizsgálata

 

KOVÁCS Zsófa1,*, BARABÁS Sándor1,2 és HÖHN Mária1,3

1Szent István Egyetem, Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert,
1118 Budapest, Villányi út 29–43.; *zsofa.kovacs42@gmail.com
2Jelenlegi cím: MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Terresztris Ökológiai Osztály,
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.; barabas.sandor@okologia.mta.hu
3Hohn.Maria@kertk.szie.hu

Elfogadva: 2018. június 1. 

 

 

Kulcsszavak: csírázásbiológia, ex situ állomány, fajmegőrzés, hidegkezelés, magméret hatása, sö tétkezelés.  

 

Összefoglalás: Az óriás útifű a hazai flóra fokozottan védett tagja, melynek fennmaradását több tényező is veszélyezteti, így a konzerváció kidolgozása, majd megvalósítása rendkívül fontos a faj fennmaradása szempontjából. A faj hazai állományainak csírázásbiológiájával kapcsolatosan nincsenek adatok, így kutatásunkkal ezt az ismereti hiányt igyekeztünk pótolni. Az óriás útifű (Plantago maxima Juss. ex Jacq.) csírázási tulajdonságainak vizsgálata alapul szolgálhat a megőrzé- si tervek kidolgozásához és egy hosszú távú ex situ állomány létrehozásához.
Jelen kísérletünkben a hidegkezelést, a fény szerepét, valamint a magméret csírázásra gyakorolt hatását vizsgáltuk. Petri-csészés kísérleteket állítottunk be, 3-3 ismétléssel +20 °C-os hőmérsékleten történő neveléssel. Eredményeink szerint a növény magjai a csírázáshoz nem igényelnek hidegkezelést (hidegkezelés hatására 54,7%, míg a kontroll csoportnál 52% volt a csírázás). Bebizonyítottuk, hogy a faj magjainak kicsírázásához fény szükséges, pozitív fotoblasztikus magjai vannak; fé- nyen 40%, fénytől elzárva 2,7% mag csírázott ki. A magméretnek nem volt szignifkáns hatása a csírázási százalékra, ugyanakkor az egyes egyedekről származó magok esetében jelentős eltéréseket tapasztaltunk. A 0,83 mm-nél kisebb magok esetében: 1. tő: 58,2%; 2. tő: 79,2%; 3. tő: 61,7%; a 0,83 mm-nél nagyobb magoknál: 1. tő: 48,9%; 2. tő: 87,5%; 3. tő: 33,3% eredményeket kaptunk.

Teljes szöveg


 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum