Botanikai Közlemények

 A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

2018

105. kötet 1. füzet

 

 

Paál H, Kota M., Szabó L. Gy. 2018: Emlékezés Vinczeffy Imrére, a nagyar gyepkutatás kiemelkedő alakjára 
Teljes szöveg
1
    
Ragályi P., Kádár I., Szemán L., Csathó P., Csontos P. 2018: Effect of N, P and K fertilization on the species succession of an established grass sward during a decade (N, P és K műtrágyázás hatása telepített gyep fajainak szukcessziójára tíz év során)
Összefoglaló     Teljes szöveg
13
   
Király G., Király A. 2018: Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez III.
Összefoglaló
    Teljes szöveg
27
   
Vojtkó A., E-Vojtkó A., Dulai S., Farkas T. 2018: A fás vegetáció jellegzetességei az Alsó-hegy (Gömör–Tornai-karszt) karsztfennsíkján
Összefoglaló     Teljes szöveg
97
   
Kevey B., Tóth I. 2018: A Mohácsi-sziget tölgy-kőris-szil ligetei (Scillo vindobonensis-Ulmetum Kevey in Borhidi et Kevey 1996)  
Összefoglaló     Teljes szöveg     Elektronikus melléklet
109
   
Stefán E.: 2018 Az alsószuhai szőlőhegy tájtörténeti és botanikai vizsgálata
Összefoglaló    
Teljes szöveg
129
   
Csecserits A., Barabás S., Csabai J., Devescovi K., Hanyecz K., Höhn M., Kósa G., Németh A., Orlóci L., Papp L., Pándi I., Ruborits T., Sütöriné Dr. Diószegi M., Szitár K., Tihanyi Gy., ifj. Papp L.  2018: Hazai botanikus kerti tapasztalatok az európai uniós inváziós listán szereplő szárazföldi növényekkel kapcsolatban
Összefoglaló     Teljes szöveg   

143
   
Növénytani szakülések 155
 

 
   
105. kötet 2. füzet  
   
Szigeti Z. 2018: A növényi stresszel kapcsolatos felfogásunk változásai 165
Összefoglaló     Teljes szöveg  
Pifkó D. 2018: Botanikai élet a dualizmus kori Magyarországon (1867–1918). I. A felsőfokú oktatás fejlődése és annak hatása a hazai botanikára 179
Összefoglaló     Teljes szöveg  
   
Nagy T., Bódis J., Biró É., Gerner G., Simon Zs., Szabó I., Takács A. 2018: Magyar herbáriumok 16. A keszthelyi Georgikon Kar herbáriuma (GK) 223
Összefoglaló     Teljes szöveg
Zsólyom D., Szűcs P.: Balaton település (Heves megye) mohaflórája 231
Összefoglaló     Teljes szöveg  
   
Kovács Zs., Barabás S., Höhn M. 2018: Az óriás útifű (Plantago maxima Juss. ex. Jacq.) csírázásbiológiai vizsgálata 243
Összefoglaló     Teljes szöveg  
   
Abbas A. F., Mojzes A., Kalapos T. 2018: Növényi anyag égésekor felszabaduló füst hatása három hazai évelő lágyszárú vegetatív szaporítóképletének kihajtására 253
Összefoglaló     Teljes szöveg  
   
Kevey B., Horváth A., Lendvai G., Simon Gy. 2018: A Tolnai-hegyhát zárt lösztölgyesei (Pulmonario mollis-Quercetum roboris Kevey 2008)
Összefoglaló     Teljes szöveg     Elektronikus melléklet
269
   
Növénytani szakülések 285
   


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum