Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2018

Botanikai Közlemények 105(2): 253–267 (2018)

DOI: 10.17716/BotKozlem.2018.105.2.253

 

Növényi anyag égésekor felszabaduló füst hatása három hazai évelő
lágyszárú vegetatív szaporítóképletének kihajtására

 

ABBAS Amira Fatime1, MOJZES Andrea2, KALAPOS Tibor1

 1Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Intézet, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék,
1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/C; abbas.amira@outlook.com
 
2MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet,

2163, Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.

 

Elfogadva: 2018. július 4. 

 

 

Kulcsszavak: Convallaria majalis, füstvíz, Poa bulbosa, Ranunculus ficaria, tűz. 

Összefoglalás: A növényi anyag égésekor felszabaduló füst magok csírázását és a magoncok növekedését serkentő hatása az 1990-es évek óta ismert. Arról azonban még kevés ismeret áll rendelkezésre, hogy évelő növények vegetatív szaporítóképletére milyen hatással lehet a füst. Vizsgálatunkban vízben elnyeletett avarfüsttel (füstvízzel) kezeltük három lágy szárú növényfaj (Convallaria majalis, Poa bulbosa, Ranunculus ficaria) vegetatív szaporítóképleteit. Hipotézisünk az volt, hogy a csapvízzel nedvesített kontrollhoz képest a füstkezelés serkenti a szaporítóképletek kihajtását, ill. a kihajtott növények fejlődését. A növénynevelőben végzett kísérletben a R. ficaria-nál az első hajtás hosszát, az első levél átmérőjét és a levelek számát, a C. majalis-nál a hajtás hosszát mértük, a P. bulbosa esetén a kihajtott tőhagymácskák számát és a kihajtás sebességét követtük. Egyik faj esetében sem mutatkozott statisztikailag szignifkáns különbség a füstkezelt és a kontrollcsoport között, az említett változók tekintetében. Viszont a C. majalis növények túlélését növelte a füstkezelés, a P. bulbosa esetén pedig szignifkánsan kevesebb volt a penészes fókhagymák száma a füstkezelés hatására. Vizsgálatunkban tehát sem serkentő, sem gátló hatást nem sikerült kimutatni a három faj vegetatív szaporítóképletekből történő kihajtását illetően, viszont a füst túlélést segítő hatása megmutatkozott. Ez egyben lehetőséget ad a füstkezelés egy újabb felhasználási módjára: ex situ fajvédelemben vegetatív szaporítóképletről történő szaporításnál nagyobb hatékonyság érhető el füstkezelés alkalmazásával. Ahhoz azonban, hogy az avarfüst hatását évelő növények vegetatív szaporítóképleteire ténylegesen megítélhessük, további vizsgálatokra van szükség fajok jóval szélesebb körének bevonásával, ill. a füstkezelés módjának változtatásával (pl. különböző füstvíz koncentrációk, légnemű füsttel történő direkt kezelés).

Teljes szöveg

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum