Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2017

Botanikai Közlemények 104(1): 43–83 (2017)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2017.104.1.43

 

A Chamaecytisus (Fabaceae) nemzetség ismerete a Kárpát-medencében,
Kitaibel Pál munkásságát megelőző időszakban

 

Pifkó Dániel

 

Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár,

1431 Budapest, Pf. 137; pifko.daniel@nhmus.hu

 

Elfogadva: 2017. március 18.

 

Kulcsszavak: botanikatörténet, Clusius, Cytisus, Leguminosae, növénynév

 

Összefoglalás: Az ókori művekben hármas levelű, fás szárú pillangós növényeket neveztek Cytisus-nak, elsősorban a Medicago arborea-ra használták a nevet. A 16. században, Európa különböző területein dolgozó szerzők eltérően értelmezték az ókori Cytisus növénynevet, így munkáikban más-más fajok szerepelnek ezen a néven: Medicago sp., Trifolium sp., Cytisus sp. s.l. A 16. század második felében megindult a természettudományos kutatás, számos növényfajt írtak le Cytisus néven, majd a 17–18. században a leírt fajok összegyűjtésével és rendszerezésével is foglalkoztak. A Kárpát-medence területén élő lakosság a hármas levelű, fás szárú, pillangós cserjéket általában zanótnak nevezte, így már a 14. században összekapcsolódott a latin Cytisus és a szláv eredetű zanót név jelentése, és ez később a magyar botanikai szaknyelvben is meghonosodott. Az első Chamaecytisus fajokat Clusius írta le a Kárpát-medence nyugati részéről (Ch. austriacus, Ch. ratisbonensis, Ch. supinus), ezekre a leírásokra Linné is hivatkozik a Ch. supinus és Ch. austriacus fajok diagnózisában. A 17. századból, kevés természettudományos munka maradt fenn, ami a Kárpát-medence flórájával foglakozik, de megmaradt Burser herbáriuma, ami egy kárpát-medencei Ch. austriacus gyűjtést is tartalmaz. A 16–18. századból számos kéziratos és nyomtatott orvosbotanikai művet is ismerünk, melyben a Cytisus növénynév szerepel, ezekben a pontos jelentés legtöbbször nem azonosítható, és lokalitás sem kapcsolódik a nevekhez. A 18. században a botanikai kutatások újraindulnak a Kárpát-medencében, továbbra is a terület nyugati részét (Pozsony, Sopron) látogatják a botanikusok, így Clusius munkájához képest jelentős új eredmények nem születtek ebben az időszakban. Kitaibel tanára majd kollégája, Winterl Jakab az első botanikus a 18. században, aki a budai egyetem tanáraként a pannon flórát a Kárpát-medence középső részén tanulmányozta, ő közölte először a Ch. triflorus adatát Cytisus hirsutus néven.Teljes szöveg

 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum