Botanikai Közlemények

 A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

2017

104. kötet 1. füzet
 

Gulyás P. 2017: Tizenhét év Lajos bátyám szárnyai alatt, árnyékában. Emlékeim Felföldy Lajosról 
Összefoglaló     Teljes szöveg

1
Pifkó D. 2017: A Chamaecytisus (Fabaceae) nemzetség ismerete a Kárpát-medencében, Kitaibel Pál munkásságát megelőző időszakban
Összefoglaló     Teljes szöveg
43

Corrigendum
84

Fekete G., Király G.., Molnár Zs. 2017: A Pannon vegetációrégió lehatárolása
Összefoglaló     Teljes szöveg
85
   
Horváth A., Kevey B., Lendvai G., Simon Gy., Sonnevend I. 2017: Tatárjuharos tölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris Zólyomi 1957 nom. illeg.) az Észak-Mezőföldön és a Zámolyi-medence környékén
Összefoglaló     Teljes szöveg    Elektronikus melléklet

109
Kevey B. 2017: A Mohácsi-sziget fehérnyár-ligetei [Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi et Kevey 1996]
Összefoglaló     Teljes szöveg    Elektronikus melléklet
131

Kevey B., Papp L., Lendvai G. 2017: A Nyírség gyertyános-tölgyesei (Convallario-Carpinetum Kevey 2008)
Összefoglaló     Teljes szöveg    Elektronikus melléklet
147

Növénytani szakülések (Barina Z.)
165
   


104. kötet 2
. füzet

 
Surányi D., Szabó L. Gy.: Priszter Szaniszló, a „Magyarország kultúrflórája” akadémiai sorozat kivételes műveltségű és pontosságú főszerkesztője 179
Teljes szöveg  
Szabó T. A., Ubrizsy Savoia A.: A szótáríró és tudománytörténész Priszter Szaniszló évszázada(i)  
Összefoglaló     Teljes szöveg
195

Kalapos T., Kállayné Szerényi J., Tamás J., Csontos P.: Egy hosszú terepnap élményei – Fekete Gáborral Belsőbárándtól a Velencei-hegységig

Teljes szöveg
205

Könyvismertetés (Csontos P.)
212

Csontos P., Mjazovszky Á., Tamás J., Dancza I.: Az aszályfű (Eleusine indica) elterjedtségének és társulástani viszonyainak vizsgálata Budapesten

Összefoglaló    
Teljes szöveg
213
 
Tamás J., Vida G., Csontos P.: Contributions to the fern flora of Hungary with special attention to built walls (Kiegészítések Magyarország páfrányainak elterjedési adataihoz, különös tekintettel előfordulásukra kőépítményeken)
Összefoglaló     Teljes szöveg
235
   
Növénytani szakülések (S.-Falusi E.)
251
   


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum