Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2017

Botanikai Közlemények 104(1): 109–130 (2017)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2017.104.1.109

 

A Mohácsi-sziget fehérnyár-ligetei

[Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi et Kevey 1996]

 

Kevey Balázs

 

Pécsi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék;
7624 Pécs, Ifjúság u. 6.;
keveyb@gamma.ttk.pte.hu

 

Elfogadva: 2017. március 11.

 

Kulcsszavak: Alföld, ligeterdő, nemzeti park, sokváltozós elemzések, szüntaxonómia

 

Összefoglalás: Jelen tanulmány a Magyarország déli részén levő Duna-ártér fehérnyár-ligeteinek (Senecioni sarracenici-Populetum albae) társulási viszonyait mutatja be 25 cönológiai felvétel alapján. Laza öntéshomok alapkőzeten és nyers öntéstalajon kialakult állományaik az alacsony ártér viszonylag magasabb szintjeit foglalják el. Faji összetételükkel és fejlett cserjeszintjükkel jól elkülöníthetők a mintegy 1-1,5 m-rel mélyebben fekvő, kötött és iszapos talajú, cserjeszint nélküli fűzligetektől (Leucojo aestivi-Salicetum albae), valamint a magasabb ártéri szinten fejlődő tölgy-kőris-szil ligetektől (Scillo vindobonensis-Ulmetum). Aljnövényzetükben egyes – részben szubmontán jellegű – növények is megjelenhetnek, amelyek az Alföld egyéb tájain ritkák, vagy teljesen hiányoznak: Anemone ranunculoides, Carex brizoides, Carex remota, Carex strigosa, Carpesium abrotanoides, Fritillaria meleagris, Galanthus nivalis, Leucojum aestivum, Scilla vindobonensis, Veronica montana, Vitis sylvestris. Az asszociáció a szüntaxonómiai rendszer „Populenion nigro-albae Kevey 2008” alcsoportjába helyezhető.


Teljes szöveg

 

Elektronikus melléklet

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum