Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2022

Botanikai Közlemények 109(1): 55–66 (2022)

DOI: 10.17716/BotKozlem.2022.109.1.55

 

 

Törökországi nyárfaültetvények: az orchideák figyelmen kívül hagyott élőhelye      

 

Molnár V. Attila1,2*, Fekete Réka1,2, Süveges Kristóf1, Lovas-Kiss Ádám3, Löki Viktor3, Nagy Tímea4, Takács Attila1,2  

 

1Debreceni Egyetem, TTK, Növénytani Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; *mva@science.unideb.hu
2ELKH-DE Természetvédelmi Biológiai Kutatócsoport, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,
3Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Tiszakutató Osztály, 4026 Debrecen, Bem tér 18./C
4Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Kar, 8360 Keszthely, Festetics u. 7.

 

Elfogadva: 2022. április 19.


Kulcsszavak
: Kisázsia, Orchidaceae, Populus × canadensis, szálepgyűjtés, túllegeltetés, ültetvényszerű fatermesztés. 

Összefoglalás: Törökország orchideaflórájára jellemző, hogy egyrészt az egyik leggazdagabb a Mediterrán térségben, másrészt a mezőgazdaság intenzívebbé válása, a tájhasználat megváltozása, az élőhelyek átalakulása, a túllegeltetés és a gumók kiásásával járó szálep-gyűjtés miatt rendkívül veszélyeztetett. Közleményünkben szeretnénk felhívni a figyelmet a gazdasági célú nyárfaültetvényekre mint orchidea-élőhelyekre. 5 tartomány 8 tanulmányozott ültetvénye közül 6-ban fordultak elő orchideák, összesen 7 nemzetség 12 faját (Anacamptis elegans, A. fragrans, A. pyramidalis, Cephalanthera longifolia, C. damasonium, Epipactis helleborine, E. persica, Himantoglossum jankae, Ophrys apifera, O. oestrifera, Ophrys sp., Serapias feldwegiana) találtunk meg. Az átlagosan mindössze 0,27±0,21 hektár területű ültetvényekben 0–5 faj (átlag±szórás=1,88±1,80) jelenlétét regisztráltuk. Az orchideaállományok sűrűsége 0 és 355,6 példány/hektár között változott (átlag±szórás=88,95±124,6). Az ültetvényekben egyaránt előfordultak gumós és rizómás növekedési típusú orchideák, de többségben voltak az előbbiek: a megtalált orchideafajok közül 8 (67%), az egyedek közül 232 (94%) volt gumós. Az orchideás ültetvényekben az átlagos törzsátmérő 16,7 és 21,8 cm közötti volt. A tanulmányozott ültetvényekben nem tapasztaltuk orchideagumók gyűjtésének vagy túllegeltetésnek nyomait, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy megfelelő élőhelyül szolgáljanak egyes orchideafajok számára. Figyelembe véve a nyárfaültetvények jelentős kiterjedését és területük várható további növekedését Törökországban, szerepüket az orchideák megőrzésében érdemesnek tűnik vizsgálni.  .

Teljes szöveg

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum