Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2022

Botanikai Közlemények 109(2): 165–200 (2022)

DOI: 10.17716/BotKozlem.2022.109.2.165

 

 

Az Iris orientalis Mill. Magyarországon és kiegészítések idegenhonos fajok hazai elterjedéséhez     

 

MOLNÁR Csaba1, SCHMIDT Dávid2, BAUER Norbert3

 

13728 Gömörszőlős, Kassai u. 34.; birkaporkolt@yahoo.co.uk
2Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Természetvédelmi Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
3Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, 1087 Budapest, Könyves K. krt. 40.; bauer.norbert@nhmus.hu    

 

 

Elfogadva: 2022. július 22.


Kulcsszavak
: alkalmi idegenhonos faj, átalakító faj, meghonosodott faj, neofiton, szünantróp flóra, városi flóra.

Összefoglalás: A tanulmány 44 neofiton faj 272 új elterjedési adatát tartalmazza Magyarország területéről az elmúlt néhány évből. Először sikerült kimutatni Magyarországról az Iris orientalis-t, melynek meghonosodott populációját találtuk kiszáradt, sztyeppesedő mocsárréten. A közelmúltban megtelepedett, de vélhetően vasút mentén gyorsan terjedő faj lesz a Lepidium oblongum. Kerti szökevényként a Buddleja davidii és a Broussonetia papyrifera természetközeli élőhelyeken napjainkban válik átalakító fajjá és zavart cserjésben, erdőben a Vinca major lokális invázióját is megfigyeltük. Ruderális élőhelyeken az Euphorbia prostrata, Kochia scoparia subsp. densiflora és a Lepidium virginicum gyorsuló terjedésére hívjuk fel a figyelmet. Szintén gyors és tömeges terjedését figyelhetjük meg számos korábban meghonosodott fajnak, melyek egyre gyakrabban telepednek meg urbánus területeken kívül, természetközeli növényzetben is (Eleusine indica, Euphorbia maculata, Chorisposa tenella, Galinsoga ciliata, Lepidium densiflorum, Phytolacca esculenta, Tragus racemosus, Viola sororia). Bemutatunk lassabban, de kitartóan terjedő, régebb óta jelen lévő meghonosodott fajokat (Aster novae-angliae, Erechtites hieracifolia, Humulus scandens, Oenothera depressa, Oe. suaveolens, Oxybaphus nyctagineus, Sedum rupestre, S. spurium) és korábban elterjedt, majd visszaszorult, napjainkban újra terjedő fajokat is (Amaranthus crispus, Taeniatherum caput-medusae). A városi flórában közönséges Commelina communis vasúti sínek mentén is terjedésnek indult. Talán alkalmi behurcolással érkezhetett egy Tisza melletti nyírt gyepbe az Ecballium elaterium. Mezőgazdasági kultúrából maradt parlagi túlélő a Trigonella caerulea. Vélhetően kerti szökevény a karsztbokorerdőben, cserjésben megjelenő Cotoneaster zabelii. Erdei utak mentén figyeltük meg az Euphorbia marginata terjedését. Ezen felül bemutatunk számos alkalmi kivadulást (Lamium galeobdolon subsp. argentatum, Nassella tenuissima, Oenothera glazioviana, Ophiopogon japonicus, Papaver dubium subsp. lecoqii cv. ’Beth’s Poppy’), melyek között kiemelt helyet foglalnak el az alkalmi hulladéklerakók (Antirrhinum majus, Eschscholzia californica, Euphorbia lathyris, Galanthus plicatus, Hordeum jubatum, Yucca filamentosa). Végül bemutatunk 2 taxonómiai nehézségek miatt adathiányos taxont is (Amaranthus blitum subsp. emarginatus, Azolla filiculoides).   

Teljes szöveg

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum