Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2022

Botanikai Közlemények 109(2): 231–256 (2022)

DOI: 10.17716/BotKozlem.2022.109.2.231

 

 

A Batyki-láprét botanikai értékei    

 

FÜLÖP Bence1, KIRÁLY Gergely2, PACSAI Bálint1, BAUER Norbert3, BÓDIS Judit1*

 

1MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, Természetvédelmi Biológiai
Tanszék, Georgikon Campus, 8360 Keszthely, Deák F. u. 16.; *bodis.judit.64@gmail.com (corresponding author)
2Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

3Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.

 

 

Elfogadva: 2022. szeptember 9.


Kulcsszavak
: fbotanikatörténet, florisztika, lápi növényzet, természetvédelmi kezelés, védett növények, Zala-völgy.

Összefoglalás: Üde és nedves réttársulásaink átalakulása, elszegényedése a hagyományos gyepkezelések felhagyása, valamint a lecsapolások és a klímaváltozás miatt országszerte általános probléma. A Batyki-láprét (120 ha) természetességi állapotát és fajkészletét tekintve kiemelkedik Nyugat-Magyarország megmaradt rétkomplexumai közül. Munkánk célja e terület kutatástörténeti előzményeinek összefoglalása, valamint aktuális állapotának, védett és ritka edényes növényfajainak felmérése volt.
A terepi felmérések 2019 és 2021 között történtek, melynek során a védett növényfajok egyedszámát is rögzítettük. A kutatástörténet leírásához az irodalmi forrásokon túl a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára herbáriumának (BP) a területre vonatkozó lapjait is kikerestük. Vizsgálataink során 40 védett faj recens előfordulását dokumentáltuk, ezek között nyolc faj új a területre (Cardamine amara, Carex umbrosa, Cephalanthera damasonium, Eleocharis uniglumis, Dryopteris carthusiana, Epipactis tallosii, Leucojum vernum, Neottia nidus-avis), és négy olyan van, amit 1955 óta nem jeleztek innen (Carex appropinquata, C. davalliana, Juncus alpinoarticulatus, Thelypteris palustris). A legnagyobb egyedszámban (> 500 000 hajtás) az Iris sibirica, valamint (> 50 000 hajtás) a Veratrum album és az Ophioglossum vulgatum fordult elő. Egyes tipikus lápréti fajok populációmérete riasztóan alacsony (Carex appropinquata, C. davalliana, Parnassia palustris), jónéhány korábban jelzett faj pedig nem került elő (Eriophorum angustifolium, E. latifolium, Menyanthes trifoliata, Pedicularis palustris, Ranunculus lingua).
Eredményeink megerősítik a Batyki-láprét kiemelkedő botanikai és természetvédelmi jelentőségét, de rámutatnak a növényzet átalakulásának tendenciájára és a terület kiszáradására is, ami alapján sürgető feladat a vízellátás javítása, valamint a megfelelő természetvédelmi kezelés kialakítása az értékek megőrzése érdekében.

 Teljes szöveg

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum