Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2022

Botanikai Közlemények 109(2): 75–108 (2022)

DOI: 10.17716/BotKozlem.2022.109.2.75

 

 

A magyar tölgy (Quercus conferta Kit.) infraspecifikus taxonjai I.

Történeti áttekintés és a nevek számbavétele a szakirodalom alapján     

 

BARTHA Dénes

 

Soproni Egyetem, Környezet- és Természetvédelmi Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.; bartha.denes@uni-sopron.hu   

 

 

Elfogadva: 2022. július 20.


Kulcsszavak
: faj alatti egységek, mikrotaxonómia, nevezéktan, Quercus farnetto, Quercus frainetto, Quercus hungarica.

Összefoglalás: A magyar tölgy helyes nevét tisztáztam és a társnevek történetét feltártam egy korábbi munkámban. Jelen cikkben a faj infraspecifikus változatosságának bemutatása a cél. Összegyűjtöttem a szakirodalomban fellelhető minden olyan faj alatti taxont, amely a Quercus conferta, vagy más társnév alatt került leírásra, ezek pontos forrását és jellemzését, melyeket összevetettem a nemzetközi botanikai nevezéktan (ICN) szabályaival. 21 érvényes és 4 érvénytelen bazionim, valamint 39 érvényes és 16 érvénytelen szinonim infraspecifikus taxonnevet sikerült elkülöníteni, amelyek idézése során a szakirodalomban és adatbázisokban számos hibát, elírást észlelhettem. A típusokat hozzárendeltem a jellemzéseknél használt diagnosztikai bélyegekhez.  

Teljes szöveg

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum