Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2021

Botanikai Közlemények 108(1): 27–42 (2021)

DOI: 10.17716/BotKozlem.2021.108.1.27

 

 

Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez IV.   

 

SCHMIDT Dávid1 és HASZONITS Győző

 

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.; 1schmidt.david@uni-sopron.hu

 

 

Elfogadva: 2021. március 4.


Kulcsszavak
: elterjedés, élőhelyátalakulás, florisztika, idegenhonos növényfaj, védett növényfaj.

Összefoglalás: Dolgozatunkban a Kisalföld határainkon belülre eső területén 2015–2020 közötti időszakban végzett florisztikai kutatások legfontosabb eredményeit ismertetjük. Az előfordulási adatok felsorolását követően értékelésre kerül országos vagy regionális jelentőségük, növényföldrajzi, természetvédelmi szerepük. A felsorolásban 52 fajról szerepelnek új adatok, amelyek közül 40 hazánkban természetes (honos) előfordulású, 12 idegenhonos elem. Eredményeink közül kiemelendő a Kisalföldre nézve új Gagea minima megtalálása, az Epipactis tallosii két új állományának felfedezése, a Polystichum setiferum előfordulásának bizonyítása, továbbá több gyomjellegű növény (Apera interrupta, Calepina irregularis, Erigeron sumatrensis, Euphorbia prostrata, Panicum dichotomiflorum) új lelőhelyeinek kimutatása. Jelentősebben bővítjük az ismereteket az Erysimum hieraciifolium szigetközi, a Succisella inflexa rábaközi, és az Ornithogalum × degenianum Marcal-medencei elterjedéséhez. Adatokat közlünk közutak mentén terjedő (Atriplex micrantha, Dittrichia graveolens, Eleusine indica), valamint dísznövényként ültetett (Pennisetum alopecuroides, Sedum pallidum) adventív fajokról.

Teljes szöveg

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum