Botanikai Közlemények

 A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának FolyóirataEnglish

2021

108. kötet 1. füzet

 

Csontos P., Kalapos T., Pócs T., Podani J. 2021: In memoriam Simon Tibor (1926-2020)
Teljes szöveg
1
   
Schmidt D., Haszonits Gy. 2021: Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez IV.
Összefoglaló     Teljes szöveg
27
 
Lendvai G., Horváth A., Kevey B., Simon Gy. 2021: A Tolnai-hegyhát tatárjuharos tölgyesei (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris Zólyomi 1957)
Összefoglaló     Teljes szöveg     Elektronikus melléklet
43
   
Kevey B. 2021: A Körös-vidék nyílt sziki tölgyesei (Galatello-Quercetum roboris Zólyomi et Tallós 1967)
Összefoglaló     Teljes szöveg     Elektronikus melléklet
69
 
Tunçkol B., Aksoy N., Yaşacak, H.  2021: Knautia arvensis (Caprifoliaceae), a new record for the flora of Turkey
Összefoglaló     Teljes szöveg
85
   

 
   
108. kötet 2. füzet  
   
Szabó L. Gy. 2021: Emlékezés Paál Hubára (1942-2021)
Teljes szöveg
91
   
Bartha D. 2021: A magyar tölgy (Quercus conferta Kit.) névadásának és leírásának viszontagságos története, az érvényes név felülvizsgálata és megváltoztatása
Összefoglaló     Teljes szöveg
97
   
Haszonits Gy., Schmidt D., Bartha D. 2021: Historic and recent occurrences of Kievan nettle (Urtica kioviensis Rogow.) in Hungary 
Összefoglaló     Teljes szöveg
135
   
Kevey B., Riezing N., Simon Gy. 2021: A Vértesalja homoki bükkösei (Daphno laureolae-Fagetum Borhidi in Borhidi et Kevey 1996)
Összefoglaló     Teljes szöveg     Elektronikus melléklet
157
   
Lendvai G. 2021: A Linaria biebersteinii Bess. és a L. angustissima (Lois.) Borbás részleges földrajzi és virágzásfenológiai elkülönülése a Kárpát-medencében  
Összefoglaló     Teljes szöveg
169
   
Növénytani szakülések 185
   


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum