Botanikai Közlemények

 A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

2019

106. kötet 1. füzet

 

 

Pifkó D. 2019 : Botanikai élet a dualizmus kori Magyarországon (1867–1918). II. Kulturális és tudományos intézmények 
Összefoglaló     Teljes szöveg
 1
    
Czuppon B., ifj. Papp L., Tóth Z., Szépligeti M. 2019: A kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia L.) szaporodásbiológiai vizsgálata, különös tekintettel az ex situ természetvédelmi módszerekre
Összefoglaló     Teljes szöveg     Elektronikus melléklet
41
   
Könyvismertetés (Deák B., Valkó O.)
64
   
Penksza K. 2019: Kiegészítések a hazai Festuca taxonok ismeretéhez I. A Festuca psammophila series Festuca vaginata alakköre
Összefoglaló     Teljes szöveg
65
   
Matus G., Aszalós R., Dorotovič Cs., Hanyicska M., Hűvös-Récsi A., Musicz L., Miglécz T., Papp M., Schmotzer A., Török P., Valkó O., Vojtkó A., Hartmann J.,Takács A., Balogh R. 2019: Kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez
Összefoglaló     Teljes szöveg
71

Kevey B., Horváth A., Lendvai G. 2019: A Tolnai-hegyhát gyertyános-tölgyesei (Corydali pumilae-Carpinetum Kevey 2008)

Összefoglaló     Teljes szöveg     Elektronikus melléklet
113
   
Schmidthoffer I., Csontos P., Skribanek A. 2019: Az árpa szárazságtűrésének genetikai háttere
Összefoglaló     Teljes szöveg
131
   
Növénytani szakülések 145
 


   
106. kötet. 2. füzet  
   
Kovács Zs., Barabás S., Csontos P., Höhn M., Honfi P. 2019: Az óriás útifű (Plantago maxima Juss. ex Jacq.) ex situ védelembe vonása II. Élőhelypreferencia-vizsgálat 
Összefoglaló     Teljes szöveg
157
   
Mészáros T., Kondorosy E. 2019: Adatok az Adonis vernalis L. nem hártyásszárnyú viráglátogatóihoz
Összefoglaló   
Teljes szöveg
173
Nagy K. M., Malatinszky Á. 2019: Védett és adventív növények állományfelmérése a budapesti Széchenyi-hegyen 
Összefoglaló   
Teljes szöveg
183
Glogov P., Pavlova D., Georgieva M., Dodev Y., Gyudorova S. 2019: Survey of invasive alien species in the flora of Lozenska Mountain, Bulgaria
Összefoglaló     Teljes szöveg
197
   
Rigó A., Kovács A., Németh Cs. 2019: A Budai Arborétum mohaflórája 
Összefoglaló    Teljes szöveg
217
   
Vojtkó A., Dulai S. 2019: A siroki Nyírjes-tó növényzetének változása 1957 és 2019 között
Összefoglaló     Teljes szöveg
237
Növénytani szakülések 249
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum