Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2018

Botanikai Közlemények 105(2): 231–242 (2018)

DOI: 10.17716/BotKozlem.2018.105.2.231

 

Balaton település (Heves megye) mohaflórája

 

ZSÓLYOM Dominika1 és SZŰCS Péter2

 1Eszterházy Károly Egyetem, Természettudományi Kar

2Eszterházy Károly Egyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet,
Növénytani és Növényélettani Tanszék, H-3300 Eger, Leányka u. 6.; szucs.peter@uni-eszterhazy.hu 

 

Elfogadva: 2018. október 26.

 

Kulcsszavak: antropogén élőhelyek, Északkelet-Magyarország, kis település, mohadiverzitás, Sørensen index, veszélyeztetettség.  

Összefoglalás: Balaton községből a szerzők összesen 61 mohafajt azonosítottak, melyből 4 májmoha, 57 lombosmoha. A májmoha fajok 4, a lombosmoha fajok 16 családba sorolhatóak, az összes faj 41%-a a Brachytheciaceae, a Pottiaceae vagy a Orthotrichaceae család tagja. Természetvédelmi szempontból említésre méltó a hazai moha vörös listán veszélyeztetettség közeli (NT) státuszú Brachythecium glareosum, Cirriphyllum piliferum, Orthotrichum obtusifolium és Orthotrichum pumilum. A mohafajok közül 36,1% a kolonista, 32,8% az évelő és 16,4% a kompetitor évelő életstratégia kategóriához sorolható. A település és Almásfüzitő község mohaflórája között számottevő különbség fgyelhető meg, mely Balaton esetében a szabad talajfelületek csekélyebb arányára, az idősebb épített környezetre, valamint az egyedi élőhelyek (pl. telepített fenyves) különböző fajkészletére vezethetőek vissza .  

Teljes szöveg

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum