Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2018

Botanikai Közlemények 105(1): 97–108 (2018)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2018.105.1.97

 

 

A fás vegetáció jellegzetességei az Alsó-hegy (Gömör–Tornai-karszt) karsztfennsíkján  

 

VOJTKÓ András1, E-VOJTKÓ Anna2, DULAI Sándor1 és FARKAS Tünde3

 

1Eszterházy Károly Egyetem, Növénytani és Növényélettani Tanszék,

 3300 Eger, Eszterházy tér 1.; vojtkoa@gmail.com

 2Department of Botany, University of South Bohemia,

Na Zlaté stoce 1, 370 05 Česke Budějovice, Csehország

3Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 3758 Jósvafő Tengerszem oldal 1.

 

Elfogadva: 2018. április 5. 

 

Kulcsszavak: edafikus fás vegetáció, Gömör–Tornai-karszt, refúgium, töbrök növényzete, zónainverzió.

Összefoglalás: Az Alsó-hegy a Gömör–Tornai-karszt szlovák-magyar országhatár menti részén található, a Bódva völgyéből meredeken kiemelkedő és több kilométer hosszan húzódó hegygerinc. Déli oldalán főként molyhos tölgyes és xerotherm cserjés társulások mozaikolnak nyílt és zárt sziklagyepekkel. Az Alsó-hegy Bódvaszilas felett emelkedő fennsíkjának (Vecsem-bükk) átlagos tengerszint feletti magassága ritkán haladja meg az 500 métert, ennek ellenére helyenként montán színezetű növényzettel találkozhatunk rajta. A gyertyános-tölgyesek (Carici pilosae-Carpinetum) övében sokszínűséget mutat a bükkösök és elegyes lombszintű sziklai erdőtípusok (Tilio-Acerion) megjelenése. A geomorfológiai mintázat, a karsztos felszín sajátosságaként megjelenő víznyelők és töbrök (dolinák) még színesebbé és változatosabbá teszik az amúgy sem egyhangú Vecsem-bükk növényzetét. A töbrök különböző összetételű erdőtársulásai úgy helyezkednek el a fennsík gyertyános-tölgyesében, mint mazsolák a mazsolás kalácsban. A különböző méretű, alakú és felszínű töbrök más és más erdőtársulásnak biztosítanak feltételeket. Edafi kus társulásként a töbrökben jelen van a szurdokerdő (Scolopendrio-Fraxinetum), a hársas-kőrises sziklaerdő (Tilio-Fraxinetum excelsioris) és a hűvös klímájú hársas törmeléklejtő-erdő (Mercuriali-Tilietum), illetve előfordulhat még a gyertyános-tölgyes (Carici pilosae-Carpinetum), vagy egyes esetekben a szubmontán bükkös (Melittio-Fagetum) is.

 

Teljes szöveg

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum