Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2018

Botanikai Közlemények 105(1): 27–96 (2018)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2018.105.1.27

 

 

Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez III.

 

KIRÁLY Gergely1 és KIRÁLY Angéla2

 

1Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet,
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.; kiraly.gergely@uni-sopron.hu

2Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet,

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.; kiraly.angela@uni-sopron.hu 

 

Elfogadva: 2018. február 13.

 

Kulcsszavak: elterjedés, flóraváltozások, idegenhonos fajok, növényföldrajz.  

 

Összefoglalás: Az enumerációban 222 edényes növényfaj 2002–2017 között gyűjtött előfordulási adatait közöljük Magyarország gyakorlatilag teljes területéről. A dolgozatban beszámolunk az Oenothera victorinii első hazai előfordulásáról, ritka Verbascum-hibridek, továbbá számos kritikus taxon (pl. Brachypodium rupestre, Cardamine spp., Juncus ranarius, Potentilla pusilla, Glyceria spp.) lelőhelyeiről. Kimutatjuk vagy megerősítjük az Agrostis vinealis, Barbarea stricta, Euphorbia verrucosa, Scabiosa triandra és Viola pumila előfordulását a Dél-Dunántúlon, az Achillea nobilis, Crypsis alopecuroides, Festuca amethystina, Pholiurus pannonicus, Stipa eriocaulis, Trifolium angulatum és T. strictum meglétét a Nyugat-Dunántúlon, az Acorus calamus, Geranium phaeum, Verbascum densiflorum jelenlétét a Kisalföldön; ezen felül számos újdonságot közlünk egyes kistájak vagy flórajárások tekintetében.

Bővítjük az ismereteket növényföldrajzi szempontból jelentős fajok (Draba muralis, Carex fritschii, Cirsium boujartii, Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, Juncus gerardii, Myosotis discolor, Oreopteris limbosperma, Orthilia secunda) elterjedéséről. Figyelmet fordítunk természetvédelmi szempontból kiemelt fajok előfordulásaira (Carex bohemica, C. repens, Myricaria germanica, Scirpus radicans, Veronica acinifolia).

Számos adatot közlünk terjedő idegenhonos fajokról (Elymus elongatus, Epilobium ciliatum, Geranium purpureum, Impatiens balfourii, Lepidium densiflorum, Panicum dichotomiflorum, Viola sororia), továbbá bemutatjuk több őshonos faj adatait (Spergularia salina, Taraxacum bessarabicum, Thrincia nudycaulis) szemünk előtt formálódó másodlagos areájukból.

 

Teljes szöveg

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum