Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2018

Botanikai Közlemények 105(2): 269–284 (2018)

DOI: 10.17716/BotKozlem.2018.105.2.269

 

A Tolnai-hegyhát zárt lösztölgyesei (Pulmonario mollis-Quercetum roboris Kevey 2008)

 

KEVEY Balázs1, HORVÁTH András2, LENDVAI Gábor3 és SIMON György4

1Pécsi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék,
7624 Pécs, Ifúság u. 6.; keveyb@gamma.ttk.pte.hu
2Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium,
7081 Simontornya, Hunyadi u. 15.; horvath.a.zs@gmail.com
37000 Sárbogárd, Ady E. u. 162.; gaborlendvai@hotmail.com
48000 Székesfehérvár, Király sor 41.; tepuisimon@gmail.com

 

Elfogadva: 2018. október 10.

 

Kulcsszavak: Délnyugat-Magyarország, erdei löszvegetáció, szüntaxonómia. 

Összefoglalás: Jelen tanulmány a Dél-Dunántúl északkeleti peremén levő Tolnai-hegyhát zárt lösztölgyeseinek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) cönológiai elemzése 50 felvétel alapján. Az összehasonlító elemzésbe további három tájegység zárt lösztölgyes felvételeit és a Tolnai-hegyhát nyílt lösztölgyeseinek (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris) felvételeit is bevontuk. Az eredmények szerint a vizsgált asszociáció állományai az erdők félszáraz-félüde termőhelyein fordulnak elő, és átmenetet képeznek a száraz nyílt lösztölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris) és az üde talajú gyertyános-tölgyesek (Corydali cavae-Carpinetum) között. E zárt lösztölgyesek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) az alföldi lösztáblákon a homokvidékekről ismert – ugyancsak félszáraz-félüde talajú – zárt homoki tölgyeseket (Convallario-Quercetum roboris) helyettesítik. A társulás felépítésében a száraz gyepek elemei (Festuco-Brometea, Festucetalia valesiacae, Festucion rupicolae stb.), amelyek a nyílt lösztölgyesekben (Aceri tatarici-Quercetum pubescentisroboris) még jelentős szerepet játszanak, itt már alárendeltek. A száraz erdők karakterfajai (Quercetea pubescentis-petraeae, Quercetalia cerridis, Aceri tatarici-Quercion) ezzel szemben még hasonlóan gyakoriak, mint a nyílt lösztölgyesekben. A félüde termőhely miatt aljnövényzetükben mezofl jellegű fajok (Querco-Fagetea, Fagetalia, Carpinenion) is megjelennek, amelyek szintén elkülönítik a társulást a nyílt lösztölgyesektől. A löszvölgyek alját borító gyertyános-tölgyesektől (Corydali cavae-Carpinetum) elsősorban a száraz tölgyesek elemeinek (Quercetea pubescentis-petraeae, Quercetalia cerridis, Aceri tatarici-Quercion) nagyobb részarányával és több mezofl jellegű (Querco-Fagetea, Fagetalia, Carpinenion) faj hiányával különböznek. A Tolnai-hegyhát vizsgált erdőtársulása a sokváltozós elemzések (cluster-analízis, ordináció) révén is elkülönült. A zárt lösztölgyes (Pulmonario mollis-Quercetum roboris Kevey 2008) a „Polygonato latifolio-Quercenion roboris Kevey 2008” alcsoportba (suballiance) sorolható.   

Teljes szöveg     Elektronikus melléklet

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum