Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2018

Botanikai Közlemények 105(1): 109–128 (2018)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2018.105.1.109

 

A Mohácsi-sziget tölgy-kőris-szil ligetei (Scillo vindobonensis-Ulmetum  Kevey in Borhidi et Kevey 1996)

 

Kevey Balázs1 és Tóth Imre2

 

1Pécsi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék; 7624 Pécs,
Ifjúság u. 6.; keveyb@ttk.pte.hu

26503 Baja, Dózsa Gy. út. 156.

 

Elfogadva: 2018. január 25.

 

Kulcsszavak: Alföld, ligeterdő, nemzeti park, sokváltozós analízis, szüntaxonómia.  

 

Összefoglalás: Jelen tanulmány Magyarország déli részén, a Mohácsi-sziget tölgy-kőris-szil ligeterdeinek társulási viszonyait mutatja be 50 cönológiai felvétel alapján. Mérsékelten talajvíz által befolyásolt, azonális asszociációval állunk szemben. Állományaikban feltűnőek egyes szubmontán elemek, amelyek az Alföldön általában ritkák. Jellemző egyes Fagetalia elemek előfordulása: Anemone ranunculoides, Arum maculatum, Asarum europaeum, Carpinus betulus, Corydalis cava, Dryopteris filix-mas, Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Euphorbia amygdaloides, Gagea lutea, Galium odoratum, Hedera helix, Lathraea squamaria, Milium effusum, Primula vulgaris, Pulmonaria officinalis, Sanicula europaea, Scilla vindobonensis, Senecio germanicus ssp. nemorensis, Stachys sylvatica, Stellaria holostea, Ulmus glabra, Veronica montana, Vinca minor, Viola reichenbachiana stb. Az erdőtársulásnak némi szubmediterrán-illir színt kölcsönöznek egyes Aremonio-Fagion jellegű növények: Helleborus odorus, Lonicera caprifolium, Primula vulgaris, Scutellaria altissima, Tamus communis, Tilia tomentosa.

 

Teljes szöveg     Elektronikus melléklet

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum