Botanikai Közlemények

 A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

2017

104. kötet

Közlésre elfogadott kéziratok
 

Gulyás P. 2017: Tizenhét év Lajos bátyám szárnyai alatt, árnyékában. Emlékeim Felföldy Lajosról 
Összefoglaló

Pifkó D. 2017: A Chamaecytisus (Fabaceae) nemzetség ismerete a Kárpát-medencében, Kitaibel Pál munkásságát megelőző időszakban
Összefoglaló


Fekete G., Király G.., Molnár Zs. 2017: A Pannon vegetációrégió lehatárolása
Összefoglaló

 

Horváth A., Kevey B., Lendvai G., Simon Gy., Sonnevend I. 2017: Tatárjuharos tölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris Zólyomi 1957 nom. illeg.) az Észak-Mezőföldön és a Zámolyi-medence környékén
Összefoglaló

Kevey B. 2017: A Mohácsi-sziget fehérnyár-ligetei [Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi et Kevey 1996]
Összefoglaló

Kevey B., Papp L., Lendvai G. 2017: A Nyírség gyertyános-tölgyesei (Convallario-Carpinetum Kevey 2008)
Összefoglaló 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum