Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2016

Botanikai Közlemények 103(2): 237–248 (2016)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2016.103.2.237 

Szárazságstressz hatása 22 árpafajta csíranövényének fotoszintetikus paramétereire

SKRIBANEK Anna1, SCHMIDTHOFFER Ildikó1* és CSONTOS Péter2

1Nyugat-magyarországi Egyetem, Természettudományi és Műszaki Kar, Biológia Intézet, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.; skribanek.anna@nyme.hu 
2MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, 1525 Budapest, Pf. 102.; cspeter@rissac.hu
* levelező szerző: schmidthoffer.ildiko@nyme.hu

 

Elfogadva: 2016. szeptember 15.

Kulcsszavak: árpa, fotoszintézis, klorofll-a fluoreszcencia, leképező PAM, száraz ságstressz.  

Összefoglalás: A növények életműködéseiben jellemző változások fgyelhetők meg szárazság stressz esetén: a sztómák záródása következtében csökken a vízleadásuk, csökken a gyökér, később a hajtásnövekedés, a fotoszintetikus folyamatok is gátlódnak egyéb fziológiai változások mellett. A szárazságstressz következtében bekövetkező változások megismerésére 22 árpafajta és vonal csíranövényeit vizsgáltuk. A stresszhatást PEG (polietilén-glikol) 6000 20%-os oldatával, valamint kiszárítással értük el. A csíranövények fényhasznosításának 3 paraméterét, a fényhasznosítást (Fv/Fm), a hozamot (Y) és a nemfotokémiai kioltást (NPQ) klorofll-a fluoreszcencia imaging-PAM készülék segítségé- vel mértük. Kiszárítás hatására szignifkánsan csökkent mindhárom paraméter értéke, a fényhasznosítás átlagosan 16%-kal, a hozam 8%-kal, a nem-fotokémiai kioltás 94%-kal. Eredményeink alapján a vizsgált paraméterek alkalmasak lehetnek a fajták szárazsággal szembeni ellenállóságának megállapítására, akár már a fejlődésük korai szakaszában.

 

Teljes szöveg 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum