Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2016

Botanikai Közlemények 103(2): 249–262 (2016)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2016.103.2.249

SZEMLE

Ökológiai és agrotechnikai tényezők hatása a szántóföldi gyomtársulások faj- és jellegösszetételére

Pinke Gyula

Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar,

H-9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2; pinke.gyula@sze.hu

 

Elfogadva: 2016. július 29.

 

Kulcsszavak: agroökológia, gyomfelvételezés, gyomflóra, gyomvegetáció, növényi jellegek

 

 

Összefoglalás: A gyomvegetáció kutatásának egyik izgalmas témaköre a társulások összetételének kialakításában szerepet játszó legfontosabb ökológiai és agrotechnikai tényezők azonosítása. Ez a szemle a témakör elmúlt 15 évben megjelent publikációinak eredményeit tekinti át. A florisztikai megközelítésen alapuló tanulmányokban hat ökológiai (tengerszint feletti magasság, szezonalitás, hőmérséklet, csapadék, talaj kémhatása és szerkezete) és három agrotechnikai (kultúrnövény, elővetemény, intenzifikáció mértéke) tényezőt azonosították leggyakrabban, mint a szántóföldi gyomtársulások fajösszetételét befolyásoló leglényegesebb faktorokat. Megállapítható, hogy egy tényező gradiensének hosszúsága és hatásának erőssége között általában pozitív korreláció áll fenn. A funkciós megközelítés alapján készült tanulmányokban leggyakrabban a gyomfajok termete, magmérete, magprodukciója, csírázási és virágzási időszaka, valamint életformája és a specifikusan vizsgált tényezők között találtak szignifikáns összefüggéseket.Teljes szöveg

 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum