Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2016

Botanikai Közlemények 103(2): 195–212 (2016)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2016.103.2.195

 

A fekete- és fehérnyáras ligeterdők kapcsolata a Szigetközben

Kevey Balázs

 Pécsi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék;

7624 Pécs, Ifjúság u. 6.; keveyb@gamma.ttk.pte.hu

 

Elfogadva: 2016. június 13.

 

Kulcsszavak: fehér nyár, fekete nyár, Magyar Alföld, szüntaxonómia, tájvédelmi körzet

 

 

Összefoglalás: A Duna-medencei ártéri ligeterdők szüntaxonómiai kapcsolatai többször is vita tárgyát képezték szakmai körökben. A legutóbb javasolt osztályozás alátámasztására 65, az északnyugat-magyarországi Szigetköz feketenyáras és fehérnyáras ligeterdeiben (Carduo crispi-Populetum nigrae, Senecioni sarracenici-Populetum albae) gyűjtött felvételt elemeztem. A fiziognómiai eltérésekkel, a karakterfajok arányával, valamint a sokváltozós módszerekkel (cluster és főkoordináta elemzés) sikerült kimutatni a feketenyár ligetek átmeneti jellegű csoportját, amely azt bizonyítja, hogy a két asszociáció szukcessziós kapcsolatban van egymással.Teljes szöveg             Elektronikus melléklet

 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum