Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English    < 2016

Botanikai Közlemények 103(1): 45–115 (2016)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2016.103.1.45

Puha- és keményfás ligeterdők kapcsolata a Szigetközben

 

Kevey Balázs

 Pécsi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék; 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.; keveyb@gamma.ttk.pte.hu

 

Elfogadva: 2016. február 25.

 

Kulcsszavak: fehér nyár, Magyar Alföld, szüntaxonómia, tájvédelmi körzet

  

Összefoglalás: A Duna-medencei ártéri ligeterdők szüntaxonómiai kapcsolatai többször is vita tárgyát képezték szakmai körökben. A legutóbb javasolt osztályozás alátámasztására 100, az északnyugat-magyarországi Szigetköz puha és keményfás ligeterdeiben (Leucojo aestivi-Salicetum albae, Senecioni sarracenici-Populetum albae, Pimpinello majoris-Ulmetum populosum albae, Pimpinello majoris-Ulmetum typicum) gyűjtött felvételt elemeztem. A karakterfajok aránya, valamint a sokváltozós módszerekkel (cluster és főkoordináta elemzés) nyert csoportosítások mutatják, hogy a három vizsgált társulás egyértelműen eltér egymástól, és alátámasztják azt az állítást, hogy a fehér nyár különböző társulásokban (pl. Senecioni sarracenici-Populetum albae és Pimpinello majoris-Ulmetum populosum albae) is állományalkotó faj lehet.

 

Teljes szöveg

 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum