Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English    < 2016

Botanikai Közlemények 103(1): 135–152 (2016)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2016.103.1.135

SZEMLE

Az Anabaena cianobakterium nemzetség biotechnológiai felhasználása és taxonómiai áttekintése

HORVÁTH Nándor1, MOLNÁR Zoltán1, ÖRDÖG Vince1,2

1Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Növénybiológiai Intézet, 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 15-17.; horvathnandor@windowslive.com

2University of KwaZulu-Natal, School of Biological Sciences, Pietermaritzburg Campus, 3209 Scottsville, Private Bag X 01, South African Republic

 

Elfogadva: 2016. február 25.

 

Kulcsszavak: Anabaena, biotechnológia, cianobaktériumok, filogenetika, kékalga, taxonómia

Összefoglalás: A cianobaktériumok alkalmazási területei rendkívül változatosak, különösen a mezőgazdaságban, az élelmiszer-kiegészítők piacán és a biotechnológiai iparban terjedtek el, de szerepük a biológiai szennyvíztisztításban is egyre nagyobb. Továbbá ismert, hogy bioaktív vegyületek széles skáláját is képesek megtermelni. A cianobaktériumok rendszertani helyének megállapítása korábban morfológiai jellemzők alapján történt. A molekuláris módszerek fejlődése magával hozta a morfológiai és molekuláris meghatározás együttes alkalmazását. Ma a taxonómiai rendszerezés már a kombinált, ún. „polifázikus” megközelítést alkalmazza, ugyanis a fajok azonosításánál molekuláris, morfológiai, fiziológiai, citológiai, toxikológiai és ökofiziológiai adatokat is figyelembe vesznek. A múltban leírt taxonok közül számos jelenleg nem elfogadott és még nagyon sok szorul revízióra. A Süβwasserflora von Mitteleuropa határozókönyv megközelítőleg 84 Anabaena fajt tart nyilván. Nagyon sok (116), korábban Anabaena néven szereplő cianobaktérium más nemzetségekbe került át, jelenleg 49 a Dolichospermum, 42 a Trichormus, 15 a Chysosporum 10 pedig a Sphaerospermopsis nemzetségekhez tartozik. Az internetes Algabase (http://www.algaebase.org/) 503, míg az NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) adatbázis 559 Anabaena taxont tartalmaz. Jelen szemlecikk áttekintést ad az Anabaena nemzetség fajainak kísérleti és biotechnológiai alkalmazásáról valamint áttekinti taxonómiai kutatásuk legújabb eredményeit.

Teljes szöveg


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum