Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English    < 2015

Botanikai Közlemények 102(1–2): 61–84 (2015)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2015.102.1-2.61
 

Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez III.

SCHMIDT Dávid

Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.; david.schmidt@emk.nyme.hu


Elfogadva: 2015. szeptember 30.

Kulcsszavak: élőhelyátalakulás, Győr, Kisalföld, ritka fajok, városi flóra
 

A dolgozat a Kisalföld határainkon belülre eső területén 2010-2015 közötti időszakban végzett florisztikai kutatások legfontosabb eredményeit ismerteti. A kutatási cél a Kisalföld északi része (elsősorban Győr és kb. 30 km-es vonzáskörzete) növényzetének részletes megismerése, érdekesebb florisztikai adatainak dokumentálása volt. Az adatok nagy része után értékelésre kerül azok jelentősége, növényföldrajzi, természetvédelmi szerepük. A felsorolás első része 3 mohafaj és 115 őshonos edényes növényfaj adatait tartalmazza, az Enumeráció második felében 23 adventív faj kerül közlésre. Az eredmények közül kiemelendő a Kisalföld területére nézve új Ornithogalum x degenianum és Rubus montanus, a természetvédelmi szempontból jelentős Cnidium dubium, Gentiana pneumonanthe, Samolus valerandi, Ophrys sphegodes újabb lelőhelyei, és a Kisalföldön igen ritka Dryopteris dilatata, Ophrys apifera, Ornithogalum refractum-ról közölt újabb adatok.  A Szigetköz területén fontos felfedezés az Orobanche gracilis, Senecio doria és a Veronica teucrium egy-egy kis állománya. Az adventív elemek közül az országosan terjedő Cenchrus incertus, Rubus phoenicolasius most kerül közlésre elsőként a Kisalföldről, az Eleusine indica 1932 után került újra elő.

Teljes szöveg

.


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum