Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English    < 2015

Botanikai Közlemények 102(1–2): 39–60 (2015)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2015.102.1-2.39
 

Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez X.

 Kevey Balázs

 Pécsi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék, H–7624 Pécs Ifjúság útja 6.; keveyb@gamma.ttk.pte.hu

 Elfogadva: 2015. április 12.

 Kulcsszavak: Magyarország, florisztika, cönológia.

2003-tól Magyarország különböző tájainak erdeiben végeztem cönológiai kutatásokat, elsősorban a Dunántúlon (Dél-Dunántúl, Mura-ártér, Kerka- és Rába-völgye, Keszthelyi-hegység, Bakonyalja, Bakony, Gerecse, Velencei-hg.). E munka mellett számos érdekes növényelőfordulások kerültek elő. Jelen közlemény 130 növényfajról tartalmaz florisztikai adatokat. Ezek többnyire valamely flóravidékre (5 adat), flórajárásra (23 adat), vagy földrajzi tájegységre (95 adat) jelentenek új előfordulást. Jelentősek azok a növények is, amelyek hosszú idő után egy-egy tájegységről ismét előkerültek (17 adat). A legérdekesebb előfordulásokról a dolgozat cönológiai felvételt is tartalmaz.

Teljes szöveg


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum