Botanikai Közlemények
 

< Előző Tartalom Következő >


2005
 

92. kötet, 1-2. füzet

Kun András - Tóth Tibor - Szabó Brigitta - Koncz József: A dolomitjelenség: kőzettani, talajtani és növényzeti összefüggések. (Kőzet-, talaj- és növény elemzések magyarországi mészkő- és dolomit sziklagyepekben) 
[Teljes szöveg (PDF)]

KÖNYVISMERTETÉS

1

Priszter Szaniszló: Szabó L. Gy.: Drog- és gyógynövénynevek. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Budapest, 2004. 178 o.; Gyógynövény-ismereti tájékoztató. Schmidt und Co. - Melius Alapítvány, Baksa - Pécs, 2005. 309. o.
 

26

Pinke Gyula: Domesztikáció és a gyomnövények, különös tekintettel a kultúrnövény-utánzó gyomokra 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

27

Schmidt Dávid - Bauer Norbert: Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez I. 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

43

Riezing Norbert: Adatok a Gönyű-Neszmély közötti Duna-szakasz flórájához és vegetációjához 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

57

KÖNYVISMERTETÉS Molnár Edit: Z. Tuba (ed.): Ecological Responses and Adaptations of Crops to Rising Atmospheric Carbon Dioxide. Food Products Press (The Haworth Press, Inc. kiadója), Binghamton, 2005. 414 pp. 
[Teljes szöveg (PDF)]

 

68

Simon Tibor: Adatok a Zempléni-hegység flórájához (1950-1980) és a Carpaticum-flórahatár kérdése 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

69

Kiss Keve Tihamér: Gemenc térségi vizek fitoplanktonjának elemzése természetvédelmi nézőpontból 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

85

Steták Dóra: A Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegysége mocsári és mocsárréti növénytársulásairól 
[Teljes szöveg (PDF)]

KÖNYVISMERTETÉS 

119

Szabó István: E. Weber: Liste der Farn und Blütenpflanzen des Burgenlandes. 3. Auflage. Überbearbeitung der Fassung Traxler 1989 ergänzt durch deutsche und ungarische Namen... Veröffentlichungen der Internationalen clusius Forschungsgesellschaft, Güssing, 2005. Heft 9. 1-50 pp., színes táblák 1-8, képek 3+5+95 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

158

Fintha István - Szabó Anikó: Vizsgálatok az ÉK-Alföld somfáinak termésein (Cornus mas L. 1753), különös tekintettel a "császlói" formára 
[Teljes szöveg (PDF)]

KÖNYVISMERTETÉS 

159

Szabó István: Rimóczi I.: Gombaválogató 1-7. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2005 
[Teljes szöveg (PDF)]

RÖVID KÖZLEMÉNYEK 

166

Fintha István: A Heracleum sosnowskyi Manden. új adventív faj a magyar flórában 
[Teljes szöveg (PDF)]

TUDOMÁNYTERÜLETI ÁTTEKINTÉSEK 

167

Fekete Gábor - Molnár Edit: Természetes életközösségek, növénypopulációk válasza a klímaváltozásra 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

173

Tuba Zoltán: Az emelkedő légköri CO2-koncentráció hatása növényközösségek összetételére, szerkezetére és produkciójára 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

189

Növénytani szakülések (Lőkös L.) 
[Teljes szöveg (PDF)]

237