Botanikai Közlemények
 

< Előző Tartalom Következő >


2003
 

90. kötet, 1-2. füzet

Kevey Balázs: A Duna szlovákiai elterelésének hatása az Alsó-Szigetköz csigolya bokorfüzeseire (Rumici crispi-Salicetum purpureae Kevey in Borhidi - Kevey 1996) 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

1

Molnár Edit: A Brachypodium pinnatum (L.) P. B. növekedése heterogén környezetben I. Morfológiai jellemzők 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

19

Steták Dóra: A Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegysége vízi növénytársulásairól 
[Teljes szöveg (PDF)]

KÖNYVISMERTETÉS 

35

Szigetvári Csaba: Child L., Brock J. H., Brundu G., Prach K., Pysek P., Wade P. M., Williamson M.: Plant Invasions. Ecological Threats and Management Solutions. Backhuys Publishers, Leiden, 2003 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

64

Balogh Lajos: Az adventív-terminológia s. l. négynyelvű segédszótára, egyben javaslat egyes szakszavak magyar megfelelőinek használatára 
[Teljes szöveg (PDF)]

TUDOMÁNYTERÜLETI ÁTTEKINTÉSEK 

65

Cseh Edit: A plazmodezmák 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

95

Fodor Ferenc: Ólom- és kadmiumstressz növényekben 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

107

Glatz Attila - Horváth Ibolya - Török Zsolt - Vígh László: A membránok és a chaperone-ok szerepe a hőstressz érzékelésében és elhárításában 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

121

Horváth Eszter - Szalai Gabriella - Pál Magda - Páldi Emil - Janda Tibor: A szalicilsav szerepe az abiotikus stressztolerancia kialakulásában 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

129

Tari Irma - Csiszár Jolán - Gallé Ágnes - Bajkán Szilvia - Szepesi Ágnes - Vashegyi Ágnes: Élettani megközelítések gazdasági növényeink szárazságtűrésének genetikai transzformációval történő javítására 
[Teljes szöveg (PDF)]

NÖVÉNYTANI SZAKÜLÉSEK 

139

Lőkös László: A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának ülései 
[Teljes szöveg (PDF)
]

159