Botanikai Közlemények
 

< Előző Tartalom Következő >


2002
 

89. kötet, 1-2. füzet

Isépy István: Priszter Szaniszló 85 éves. Köszöntés és köszönet a jeles évfordulón 
[Teljes szöveg (PDF)]

KÖNYVISMERTETÉS 

1

Nagy-Tóth Ferenc: Fodorpataki L.: Mikroszkópos növényszervezettan. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása, 2001 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

4

Isépy István: A Botanikai Közlemények 100 éve a magyar botanikáért 
[Teljes szöveg (PDF)]

KÖNYVISMERTETÉS 

5

Surányi Dezső: Orosz-Kovács Zsuzsanna és mtsai: Az alma virágbiológiája. PTE Növénytani Tanszék és Botanikus Kert (Pécs) - Almatermesztők Szövetsége (Újfehértó), 2000. 179 pp.
[Teljes szöveg (PDF)]
 

14

Kiss Keve Tihamér - Schmidt Antal: In memoriam Prof. Dr. Uherkovich Gábor (1912-2002) 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

15

Penksza Károly - Böcker, Reinhard: Új Festuca faj Szíriából (Festuca ujhelyii spec. nova) 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

29

Barczi Attila - Vona Márton - Bauer Norbert: Talaj-növény kapcsolatok vizsgálata az olaszfalui Eperjes-hegyen 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

33

Bartha Dénes - Raisz Árpád: Összehasonlító vizsgálatok az európai bükk taxonok levelein I. Levélalak-változatosság a lombkoronán belül 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

49

Francsics Ilona - Almádi László: Adatok a levelek kiszáradástűréséről páfránypopulációkban gravimetriás vizsgálatok alapján
[Teljes szöveg (PDF)]
 

65

Surányi Dezső: A fenotípusos bélyegek stabilitása sárgabarack virágokban 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

77

Kiss Székely Zoltán: Tájékoztató elemzés a Faragói-tó egykori (1976) flórájáról 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

89

Malatinszky Ákos - Penksza Károly: Adatok a Sajó-völgy edényes flórájához 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

99

Szabó István: Melegvizi növényfajok Hévíz és Keszhely vizeiben 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

105

Szerdahelyi Tibor - Lőcsei Gábor: A Vadállókövek szilikátgyepeinek vizsgálata 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

117

Tar Teodóra: Florisztikai adatok a nagykőrösi Nagyerdő és környékéről 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

127

Tatár Sándor: Botanikai vizsgálatok a veresegyházi Malom-tó úszólápjain 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

141

Vojtkó András: A váci Naszály sziklagyepjeinek cönológiai vizsgálata 
[Teljes szöveg (PDF)]

RÖVID KÖZLEMÉNYEK 

161

Tamás Júlia - Csontos Péter: Őszi füzértekercs (Spiranthes spiralis /L./ Chevall) a Pázmándi-sziklákon 
[Teljes szöveg (PDF)]

TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSEK 

183

Lepossa Anita: A talajalgákra ható ökológiai tényezők. (Irodalmi áttekintés) 
[Teljes szöveg (PDF)]

MAGYAR HERBÁRIUMOK 

187

Szabó István: A tapolcai polgári iskola herbáriuma Redl Gusztávtól 
[Teljes szöveg (PDF)]

NÖVÉNYTANI SZAKÜLÉSEK 

203

Lőkös László: A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának ülései 
[Teljes szöveg (PDF)]

219