Botanikai Közlemények
 

< Előző (Matarka) Tartalom Következő >


2001
 

88. kötet, 1-2. füzet

Szigeti Zoltán - Isépy István: 100 éves a Botanikai Közlemények - múlt, jelen, jövő 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

1

Priszter Szaniszló: A "Botanikai Közlemények" 110 éve 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

7

KÖNYVISMERTETÉS 
Surányi Dezső: Engloner A., Penksza K., Szerdahelyi T.: A hajtásos növények ismerete. [szerk.: Penksza K.] Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000, 268 oldal, 735 ábra 
[Teljes szöveg (PDF)]

 

8

Virágh Klára - Molnár Edit: Précsényi István 75 éves 
[Teljes szöveg (PDF)]

KÖNYVISMERTETÉS 

9

Szabó László Gy.: Balogh L., Köbölkuti K. (szerk. és a jegyzeteket összeáll.): Szenczy Imre emlékezete. (Szenczy Imre emlékülés és kiállítás születésének 200. évfordulója alkalmából) Kiadja a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár és a Savaria Múzeum, Szombathely, 1999, 124 oldal 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

12

Mészárosné Draskovits Rózsa: Simon Tibor 75 éves 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

13

Buczkó Krisztina: In memoriam Hajós Márta (1916-2000) 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

15

Nagy-Tóth Ferenc: Nyárády Erazmus Gyula botanikai munkássága félévszázad távlatából 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

33

Engloner Attila - Gubcsó Gabriella: Szövettani vizsgálatok az Ingói-berek (Kis-Balaton védőrendszer) nádas állományaiban 
[Teljes szöveg (PDF)]

KÖNYVISMERTETÉS 

39

Szigetvári Csaba: Brundu G., Brock J., Camarda, I., Child L., Wade, M. (szerk.): Plant Invasions: Species Ecology and Ecosystem Management. Backhuys Publishers, Leiden, 2001 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

48

Somodi Imelda: A kis-balatoni fiatal úszó szigetek és két idősebb úszóláp vegetációjának összehasonlítása 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

49

Bauer Norbert - Balogh Lajos - Kenyeres Zoltán: A Tapolcafői- és az Alattyai-láprét vegetációja és természetvédelmi problémái (Pápai-Bakonyalja) 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

71

Kevey Balázs: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VIII. 
[Teljes szöveg (PDF)]

ISMERTETÉS 

95

Szigeti Zoltán: Dr. Papp Erzsébet: Magélettan. 69 oldal, kézirat

106

Simon Tibor: A havasi varázslófű (Circaea alpina L.) hazai cönológiája 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

107

Kereszty Zoltán - Galántai Miklós: A Crambe tataria Sebeők és rádi állományának ex-situ konzervációja 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

117

Frommhold, Ingeburg: Ungarische Mitglieder der Deutschen Botanischen Gesellschaft als Beispiel der Beziehungen zwischen Botanikern aus Ungarn und Deutschland 
[Teljes szöveg (PDF)]

TUDOMÁNYTERÜLETI ÁTTEKINTÉSEK 

195

Pál-Fám Ferenc: Nagygomba cönológiai módszerek. Irodalmi összefoglaló 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

145

Tuba Zoltán: A kiszáradástűrő edényes növények előfordulása, elterjedése és evolúciója 
[Teljes szöveg (PDF)]
 

173

Bratek Zoltán - Illyés Zoltán - Szegő Dóra - Vértényi Gábor: Az orchidea-típusú mikorrhiza képződésének és működésének egyes kérdései 
[Teljes szöveg (PDF)]

NÖVÉNYTANI SZAKÜLÉSEK 

185

Lőkös László: A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának ülései 
[Teljes szöveg (PDF)]

195