Botanikai Közlemények

  Journal of the Botanical Section of the Hungarian Biological Society
 

< 2019

 

 Botanikai Közlemények 106(1): 71–112 (2019)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2019.106.1.71

Supplements to the knowledge of the Hungarian flora

G. MATUS1, R. ASZALÓS2, CS. DOROTOVIČ3, M. HANYICSKA1, A. HŰVÖSRÉCSI4, L. MUSICZ5, T. MIGLÉCZ6, M. PAPP1, A. SCHMOTZER7, P. TÖRÖK8, O.
VALKÓ9, A. VOJTKÓ10, J. HARTMANN11, A. TAKÁCS12, R. BALOGH1

 

1Department of Botany, University of Debrecen, PO Box 14, 4010 Debrecen, Hungary; matus.gabor@science.unideb.hu
2Ecological Research Centre of the Hungarian Academy of Sciences, Alkotmány u. 4–6, 2163 Vácrátót, Hungary
3Danube Region Museum, Palatínova č. 13, 945 05 Komarno, Slovakia
4Arany János u. 71, 2824 Várgesztes, Hungary
5Által-ér Szövetség, Patak köz 13, 2890 Tata, Hungary
6Department of Ecology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, 4032 Debrecen, Hungary
7Bükk National Park Directorate, Sánc u. 6, 3304 Eger, Hungary
8MTA-DE Lendület Functional and Restoration Ecology Research Group, Egyetem tér 1, 4032 Debrecen, Hungary
9MTA-DE Biodiversity Research Group, Egyetem tér 1, 4032 Debrecen, Hungary
10Department of Botany, Eszterházy Károly University, Leányka u. 6, 3300 Eger, Hungary
11Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület, Dózsa György út 8, 2836 Baj, Hungary
12MTA-DE Lendület Evolutionary Phylogenomic Research Group, Egyetem tér 1, 4032 Debrecen, Hungary
 

Accepted: 18 March 2019

Key words: Bihar Plain, Bükk, Central European floristic mapping, Lesser Hungarian Plain, Nyírség, Zemplén.  

Supplements to maps of Atlas Florae Hungariae (AFH), with data coded in the Central European Flora Mapping project are published. A total of 475 records of 330 species are enlisted from 54 quadrants of the basic grid mapping cells. Our list contains eight cultivated species with a naturalization trend but not discussed in AFH (e.g. Thuja orientalis, Trigonella coerulea, Lupinus luteus). A further 11 species, mostly exotic species from thermal waters, are reported which are neither discussed in AFH nor in the recent Flora (e.g. Cyperus eragrostis, Hygrophyla, Limnophyla and Lobelia species). Most data have originated from Nyírség, Zemplén Mts, Bükk Mts. and the Lesser Hungarian Plain (all NW, N and NE Hungary). New records with floristic or conservational importance are Huperzia selago, Lycopodium annotinum, Thelypteris palustris, Dianthus serotinus, Jovibarba globifera, Hippuris vulgaris, Ribes alpinum, Veronica scardica, Carlina acaulis, Achillea ptarmica, Stratiotes aloides, Carex hartmanii, Sternbergia colchiciflora and further seven species of orchids. Invasive aliens discussed include Impatiens parviflora, I. balfourii, Erechtites hieracifolia while the native Secale sylvestre is a regional invader. Most of new records such as those of Bassia laniflora, Spergula pentandra, Minuartia viscosa, Plantago arenaria and Filago minima, have originated from the acidic sandy region of Nyírség (NE Hungary).
 

Full text

References

Aradi E., Erdős L., Cseh V., Tölgyesi Cs., Bátori Z. 2017: Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához II. Kitaibelia 22(1): 104–113. https://doi.org/10.17542/kit.22.104
Barina Z., Harmos K., Schmotzer A. 2005: Orobanche cernua in Hungary. Studia botanica hungarica 36: 5–11.
Barina Z. 2006: A Gerecse hegység flórájának katalógusa. Magyar Természettudományi Múzeum és a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, 612 pp.
Barina Z., Pifkó D. 2012: The herbarium of Endre Jeney VI. Passifloraceae–Apiaceae. Studia botanica hungarica 43: 85–101.
Bartha D. 2000: Vörös lista (Magyarország veszélyeztetett fa- és cserjefajai), kék lista (Magyarország aktív védelemeben részesülő fa- és cserjefajai), fekete lista (Magyarország adventív fa- és cserjefajai). LővérPrint, Sopron, 31 pp.
Bartha D., Király G., Schmidt D., Tiborcz V., Barina Z., Csiky J., Jakab G., Lesku B., Schmotzer A., Vidéki R., Vojtkó A., Zólyomi Sz. (szerk.) 2015: Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza. (Distribution atlas of vascular plants of Hungary.) Nyugatmagyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 329 pp.
Boros Á. 1932: A Nyírség flórája és növényföldrajza. A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság Honismertető Bizottságának Kiadványai VII., Studium, Budapest, 206 pp.
Boros Á. 1937: Magyarországi hévizek felsőbbrendű növényzete. Botanikai Közlemények 34: 85–118.
Czúcz B. 2006: A budai Vár fásszárú adventív flórája. Kitaibelia 10(1): 73–87.
Csiky J., Kovács D., Lengyel A., Pótóné Oláh E., Szabó Zs., Wirth T. 2009: Thelypteris palustris Schott és más védett páfrányok előfordulása épületeken, kőfalakon. Flora Pannonica 7: 57–60.
Csiky J., Baráth K., Bocz V., Deme J., Fülöp Zs., Kovács D., Nagy K., Tamási B., Csikyné Radnai É. 2017: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához V. Kitaibelia 22(2): 383–403. https://doi.org/10.17542/kit.22.383
Csiky J., Baráth K., Csikyné Radnai É., Deme J., Wirth T., Kovács D. 2018: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VIII. Kitaibelia 22(2): 383–403. https://doi.org/10.17542/kit.22.383
Erdős L., Aradi E., Bátori Z., Tölgyesi Cs. 2018: Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához III. Kitaibelia 23(2): 197–206. https://doi.org/10.17542/kit.23.197
E. Vojtkó A., Takács A., Molnár V. A., Vojtkó A. 2014: Herbarium database of the vascular collection of Eszterházy Károly College (EGR). Kitaibelia 19(2): 339–348.
Gáyer Gy. 1916: Komárom megye virágos növényeiről. Magyar Botanikai Lapok 15: 37–54.
Gondola I. 1969: Florisztikai adatok a Nyírség és környéke szántóföldjeiről. Botanikai Közlemények 56(3): 167–173.
Feichtinger S. 1899: Esztergom megye és környékének flórája. Esztergom-vidéki Régészeti és Tör ténelmi Társulat, Esztergom. 456 pp.
Frank F. 1870: Tata vidéke Flórájának rövid ismertetése. A kegyestanítórend tatai kisgymnasiumának értesítménye az 1869/70. tanévre, Esztergom, 3–6 pp.
Healy A. J., Edgar E. 1980: Flora of New Zealand, Volume III. Adventive Cyperaceous, Petalous and Spathaceous Monocotyledons. Government Printer, Wellington. 220 pp.
Hussey B. M. J., Keighery G. J., Dodd J., Lloyd S. G., Cousens R. D. 2007: Western Weeds. A guide to the weeds of Western Australia. 2nd Edition. The Plant Protection Society of Western Australia, Victoria Park.
Karácsonyi K. 1995: Flora şi vegetaţia judeţului Satu Mare. Edit. Muzeului Sătmărean, Szat márnémeti, 181 pp.
Kevey B. 2017: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához IV. Kitaibelia 22(2): 358–382. https://doi.org/10.17542/kit.22.358
Kevey B. 2018: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VII. Kitaibelia 23(2): 218–237.  https://doi.org/10.17542/kit.23.218
Király G. (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv, Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp.
Király G., Baranyi-Nagy I., Kerekes Sz., Király A., Korda M. 2009: Kiegészítések a magyar adven tív-flóra ismeretéhez IV. Flora Pannonica 7: 3–31.
Király G., Király A. 1998: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez. Kitai belia 3(1): 113–119.
Király G., Király A. 2018: Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez III. Botanikai Közlemények 105(1): 27–96. https://doi.org/10.17716/botkozlem.2018.105.1.27
Király G., Takács G., Király A. 2015: Adatok a Kisalföld flórájához és növényföldrajzához. Kitaibelia 20(2): 235–353. https://doi.org/10.17542/kit.20.235
Kiss Á. 1939: Adatok a Hegyalja flórájából. Botanikai Közlemények 36: 181–278.
Less N. 1991a: A természetvédelem és a vadkár kapcsolatáról. Erdészeti Lapok 126(3): 88.
Less N. 1991b: A Délkeleti-Bükk vegetációja és xerotherm erdőtársulásainak fitocönológiája. Kandidátusi értekezés, KLTE, Debrecen 131 pp. + XII.
Less N. 1998: A Cirsio pannonici-Quercetum Less leírásának érvényessé tétele. Kitaibelia 3(1): 37–40.
Lukács B. A., Gulyás G., Horváth D., Hődör I., Schmotzer A., Sramkó G., Takács A., Mol nár A. 2017: Florisztikai adatok a Tiszántúl középső részéről. Kitaibelia 22(2): 317–357.
https://doi.org/10.17542/kit.22.317
Matus G. 1985: A Kőpite-hegy magasabbrendű növényvilága. A tatai Herman Ottó Természettudományi Studió Munkái 7: 49–64.
Matus G. 1992: Adatok a Gerecse északnyugati részének flórájához: A dunaalmási Vöröskő és Kőpite. LIMES. Komárom-Esztergom megyei Tudományos Szemle (Tatabánya) 92(2): 41–55.
Matus G. 1993: Néhány új florisztikai adat a Gerecséből. Botanikai Közlemények 80: 41–45.
Matus G. 1997a: Érdekesebb florisztikai adatok egy dél-nyírségi ruderális élőhelyről. Kitaibelia 2(1): 87–88.
Matus G. 1997b: Florisztikai kutatások a zempléni Gyertyánkúti-réteken. Kitaibelia 2(2): 313–316.
Matus G., Balogh R. 2017: Yucca filamentosa L. a Dél-Nyírségben. Kitaibelia 22(2): 405–407.
Matus G., Barina Z. 2007: A baji Lábas–hegy és Kecske–hegy flórája, Convolvulus cantabrica L. a Gerecsében. Botanikai Közlemények 94(1–2): 57–73.
Matus G., Barina Z. 2016: A bókoló vajvirág (Orobanche cernua Loefl.) hazai Kisalföldre új, másodlagos előfordulása (poszter). Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében, 2016. február 12–14., Budapest.
Matus G., Novák T., Török P. 2000: Dudatönk (Physocaulis nodosus (L.) Tausch. Syn.: Myrrhoides nodosa (L.) Cannon) Debrecenben. Kitaibelia 5(1): 230.
Matus G., Papp M. 2001: Újabb adatok a bagaméri Daruhegyek (Dél-Nyírség) flórájához. Kitaibelia 6(2): 363–369.
Matus G., Papp M. 2003: Adatok Hajdúsámson és Vámospércs környékének (Dél-Nyírség) flórájához. Kitaibelia 8(1): 99–112.
Matus G., Papp M. 2005: A vadrozs, Secale sylvestre Host előfordulási körülményei a Nyírségben. Kitaibelia 10(1): 186–193.
Matus G., Papp M., Józsa Á., Török P. 2008: Adatok a Secale sylvestre nyírségi elterjedéséhez és ökológiájához. Aktuális Flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. konferencia összefoglalói. Kitaibelia 13(1): 94–198.
Matus G., Papp M., Tóthmérész B. 2005a: Impact of management on vegetation dynamics and seed bank formation of inland dune grassland in Hungary. Flora 200(3): 296–306. https://doi.org/10.1016/j.flora.2004.12.002
Matus G., Sramkó G, Papp B., Lőkös L. 2005b: A Woodsia ilvensis (L.) R. Br. új előfordulása az Eperjes–Tokaji-hegységben. Kitaibelia 10(1): 18–23.
Matus G., Takács A. 2010a: A Drahos-, Hemzső- és Gyertyán-kúti-rétek védett növényfajainak aktuális elterjedési és állománynagyság adatai. Kutatási jelentés az ANPI részére, Kéked–Telki bánya–Debrecen, 77 pp.
Matus G., Takács A. 2010b: Kiegészítés „A Drahos-, Hemzső- és Gyertyán-kúti-rétek védett növényfajainak aktuális elterjedési és állománynagyság adatai” c. jelentéshez. Kutatási jelentés az ANPI részére, Telkibánya–Debrecen, 5 pp.
Matus G., Takács A. 2011: Kiegészítés II. „A Drahos-, Hemzső- és Gyertyán-kúti-rétek védett növényfajainak aktuális elterjedési és állománynagyság adatai” c. jelentéshez. Kutatási jelentés az ANPI részére, Telkibánya–Debrecen, 6 pp.
Matus G., Tóthmérész B., Papp M. 2003: Restoration prospects of abandoned species-rich sandy grassland in Hungary. Applied Vegetation Science 6: 169–178. https://doi.org/10.1111/j.1654-109x.2003.tb00577.x
Melečková Z., Dítě D., Eliáš P. jr. 2012: Actual chorological overview of the Pannonian halophytic vegetation in Slovakia. Kitaibelia 17(1): 40.
Mesterházy A., Kulcsár L. 2015: Kiegészítések a Nyugat-Dunántúl flórájának ismeretéhez. Kitaibelia 20(2): 213–234. https://doi.org/10.17542/kit.20.213
Molnár Cs., Lengyel A., Molnár V. A., Nagy T., Csábi M., Süveges K., Lengyel-Vaskor D., Tóth Gy., Takács A. 2016: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához II. Kitaibelia 21(2): 227–252. https://doi.org/10.17542/kit.21.227
Molnár Cs., Haszonits Gy., Malatinszky Á., Kovács G. K., Kovács G., Nagy T., Molnár V. A., Takács A. 2017: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához III. Kitaibelia 22(1): 122–146. https://doi.org/10.17542/kit.22.122
Molnár Cs, Haszonits Gy., Malatinszky Á., Süveges K., Balogh L., Nagy T., Horváth S., Hudák K. 2018: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VI. Kitaibelia 23(1): 87–102. https://doi.org/10.17542/kit.23.87
Nagy M., Papp M, Szabó L., Bodnár T. 1990: Flora and fauna of Daru hills. Acta Biologica Debrecina 22: 13–24.
Nagy T. 2015: Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy). Kitaibelia 20(1): 74–80. https://doi.org/10.17542/kit.20.74
Nagy T., Takács A., Bódis J. 2016: Magyar herbáriumok 15. A keszthelyi Balatoni Múzeum herbáriuma (KBM). Botanikai Közlemények 103: 213–226. https://doi.org/10.17716/BotKozlem.2016.103.2.213
Niklfeld H. 1971: Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. Taxon 20(4): 545–571. https://doi.org/10.2307/1218258
Novák T., Matus G. 2000: Lepidium crassifolium W. et K. a Hortobágyon. Kitaibelia 5(1): 189–194.
Nótári K., Nagy T., Löki V., Ljubka T., Molnár V. A., Takács A. 2017: Az ELTE Füvészkert her báriuma (BPU). Kitaibelia 22(1): 55–59. https://doi.org/10.17542/kit.22.55
Oberdorfer E. 2001: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. Unter Mitarbeit von Angelika Schwabe und Theo Müller. 8., stark überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen–Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 1056 pp. + LXIV
Papp L. (szerk.) 2010: A Kék-Kálló völgyének természeti értékei. Dél-Nyírség–Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, Debrecen, 48 pp.
Pásztó Á., Szekeres P., Csiky J. 2012: JPU (JPU online), a Pécsi Egyetemi Herbárium digitális adatbázisa: első eredmények Nagy István gyűjteménye alapján. Az Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX. konferencia összefoglalói. Kitaibelia 17: 135.
Précsényi I., Papp M., Nagy M. 1990: Comparative analysis of Potentillo-Festucetum pseudovinae and Festuco vaginatae-Corynephoretum communities. Acta Botanica Debrecina 22: 35–51.
Priszter Sz. 1965: Megjegyzések adventív növényeinkhez. 10. Impatiens-fajok Magyarországon és az I. balfourii Hook. f. meghonosodása. Botanikai Közlemények 52(3): 147–151.
Rév Sz., Papp M., Lesku B., Buday A. 2005: A bátorligeti Fényi-erdő flórája. Kitaibelia 10(1): 48–64.
Schmidt D. 2015: Újabb adatok a Pannonhalmi-dombság flórájához. Kitaibelia 20(1): 67–73. https://doi.org/10.17542/kit.20.67
Schmotzer A. 2015: Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth és további adatok a Bükkalja flórájához. Kitaibelia 20(1): 81–142. https://doi.org/10.17542/kit.20.81
Seregélyes T., Csomós Á. 1995: Hogyan készítsünk vegetációtérképeket. Tilia 1: 158–169.
Simon T. 2005a: Botanikai útinaplóim Zempléni-hegységi adatai (1954–1967). Kanitzia 13: 11–28.
Simon T. 2005b: Adatok a Zempléni-hegység flórájához (1950–1980) és a Carpaticum flórahatár kérdése. Botanikai Közlemények 92: 69–84.
Somlyay L., Makádi S., Csábi M. 2016: Adatok Budapest környéke flórájának ismeretéhez II. Kitaibelia 21(1): 33–50. https://doi.org/10.17542/kit.21.33
Somogyi G. 2014: A Dianthus sect. Plumaria (Opiz) Asch. et Graebn. közép-európai fajainak komplex molekuláris taxonómiai értékelése. Doktori értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert, Budapest, 123 pp.
Soó R., Hargitai Z. 1940: A Sátorhegység flórájáról. Botanikai Közlemények 37: 169–187.
Sramkó G., Molnár V. A. 2001: Apró közlemények – A keleti tüskemag előfordulása Szarvaskőn. Kitaibelia 6(2): 406–407.
Szabó I. 1998: Termofitonok Hévíz és Keszthely meleg vizeiben. Kitaibelia 3(2): 295–297.
Szabó I. 2002: Melegvízi növényfajok Hévíz és Keszthely vizeiben (Thermal neophytes of Hévíz lake and ditches near Keszthely). Botanikai Közlemények 80: 105–115.
Szabó J., Vass R., Tóth Cs., Matus G. 2012: Adalékok a Bodrogzug földtudományi értékvédelméhez. In: Farsang A., Mucsi L., Keveiné Bárány I.: Táj – érték, lépték, változás. GeoLitera: Szeged, pp. 189–196.
Szarvas V. E., Takács A., Nagy M. 2010: A Debreceni Egyetem Herbáriumának mohagyűjteménye. Kitaibelia 15(1–2): 65–72.
Takács A., Löki V. 2015: Néhány adat Debrecen urbán flórájához. Kitaibelia 20(1): 168–174. https://doi.org/10.17542/kit.20.168
Takács A., Nagy T., Fekete R., Lovas-Kiss Á., Ljubka T., Löki V., Lisztes-Szabó Zs., Molnár V. A. 2014: A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE) I.: A „Soó Rezső Herbárium”. Kitaibelia 20(1): 15–22.
Takács A., Nagy T., Sramkó G., Lovas-Kiss Á., Süveges K., Lukács B. A., Fekete R., Löki V., Malatinszky Á., E. Vojtkó A., Koscskó J., Pliegler W. P., Nótári K., Molnár V. A. 2016: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához I. Kitaibelia 21(1): 101–115. https://doi.org/10.17542/kit.21.101
Takács A., Süveges K, Ljubka T., Löki V., Lisztes-Szabó Zs., Molnár V. A. 2015: A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE) II.: A „Siroki Zoltán Herbárium”. Kitaibelia 20(1): 15–22. https://doi.org/10.17542/kit.20.15 
Tamás J., Vida G., Csontos P. 2017: Contributions to the fern flora of Hungary with special attention to built walls. Botanikai Közlemények 104(2): 235–250. https://doi.org/10.17716/botkozlem.2017.104.2.235
Táborská J., Vojtkó A., Dulai S., Schmotzer A. 2015: Distribution of Aegilops cylindrica Host in Hungary. Thaiszia 25(1): 41–72.
Tóth A. 1998: Vizes élőhelyek minősítése és konzervációökológiai felmérése a makrovegetáció alapján. Doktori (PhD) értekezés, Kossuth Lajos Tudományegyetem Ökológia Tanszék, Debrecen.
Török P., Arany I., Prommer M., Valkó O., Balogh A., Vida E., Tóthmérész B., Matus G. 2006: Újrakezdett kezelés hatása fokozottan védett kékperjés láprét fitomasszájára, faj- és virággazdagságára. Természetvédelmi Közlemények 13: 187–198.
Török P., Arany I., Prommer M., Valkó O., Balogh A., Vida E., Tóthmérész B., Matus G. 2009c: Vegetation, phytomass and seed bank of strictly protected hay-making Molinion meadows in Zemplén Mountains (Hungary) after restored management. Thaiszia 19(1): 67–78.
Török P., Matus G., Papp M., Tóthmérész B. 2008: Secondary succession in overgrazed Pannon ian sandy grasslands. Preslia 80: 73–85.
Török P., Matus G., Papp M., Tóthmérész B. 2009a: Seed bank and vegetation development of sandy grasslands after goose breeding. Folia Geobotanica 44: 31–46. https://doi.org/10.1007/s12224-009-9027-z
Török P., Miglécz T., Valkó O., Tóth K., Kelemen A., Albert Á., Matus G., Molnár V. A., Ruprecht E., Papp L., Deák B., Horváth O., Takács A., Hüse B., Tóthmérész B. 2013: New thousand-seed weight records of the Pannonian flora and their application in
analysing social behaviour types. Acta Botanica Hungarica 55(3–4): 429–472. https://doi.org/10.1556/abot.55.2013.3-4.17
Török P., Papp M., Tóthmérész B., Matus G. 2009b: Lúdlegelést követően regenerálódó nyírségi homoki gyepek magkészlete. Természetvédelmi Közlemények 15: 134–146.
Török P., Tóth E., Tóth K., Valkó O., Deák B., Kelbert B., Bálint P., Radócz Sz., Kelemen A., Sonkoly J., Miglécz T., Matus G., Takács A., Molnár V. A., Süveges K., Papp L., Papp Jr. L., Tóth Z., Baktay B., Málnási Csizmadia G., Oláh I., Peti E.,
Schel len berger J., Szalkovszki O., Kiss R., Tóthmérész B. 2016: New measurements of thousand-seed weights of species in the Pannonian flora. Acta Botanica Hungarica 58(1–2): 187–198. https://doi.org/10.1556/034.58.2016.1-2.10
Valkó O., Török P., Vida E., Arany I., Tóthmérész B., Matus G. 2009: A magkészlet szerepe két hegyi kaszálórét közösség helyreállításában. Természetvédelmi Közlemények 15: 147–159.
Valkó O., Török P., Tóthmérész B., Matus G. 2010: Restoration potential in seed banks of acidic fen and dry-mesophilous meadows: Can restoration be based on local seed banks? Restoration Ecology 19(101): 9–15. https://doi.org/10.1111/j.1526-100x.2010.00679.x
Valkó O., Török P., Matus G., Tóthmérész B. 2012: Is regular mowing the most appropriate and cost-effective management maintaining diversity and biomass of target forbs in mountain hay meadows? Flora 207(4): 303–309. https://doi.org/10.1016/j.flora.2012.02.003
Varga Z. 2017: Nyírségi mészkerülő Festucetum vaginatae ismételt magkészlet elemzése. BSc szakdolgozat, Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék (témavezető: Matus Gábor), 30 pp.
Vas I., Tóth I. Zs. 2018: Lengyel és Hőgyész környéki erdők florisztikai adatai. Kitaibelia 23(1): 31–38. https://doi.org/10.17542/kit.23.31
Virók V., Farkas R., Farkas T., Šuvada R., Vojtkó A. 2016: A Gömör–Tornai-karsztflórája. Enu meráció. ANP Füzetek XIV, 992 pp.
Vojtkó A. (szerk.) 2001: A Bükk hegység flórája. Sorbus 2001 Kiadó, Eger, 340 pp.
Vojtkó A. 2008: Florisztikai adatok Észak-Magyarországról. Kitaibelia 13(1): 55–61.