Botanikai Közlemények

  Journal of the Botanical Section of the Hungarian Biological Society
 

< 2017

Botanikai Közlemények 104(1): 109–130 (2017)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2017.104.1.109

Steppe woodlands with Tatarian maple (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris Zólyomi 1957)
in the Northern Mezőföld and adjacent areas, Hungary

 

A. Horváth1, B. Kevey2*, G. Lendvai3, Gy. Simon4, I. Sonnevend5

 

1MTA Centre for Ecological Research, Institute of Ecology and Botany,
Alkotmány u. 2-4, H-2163 Vácrátót
; horvath.andras@okologia.mta.hu

2University of Pécs, Department of Ecology, Ifjúság útja 6, H–7624 Pécs; keveyb@ttk.pte.hu

3Ady E. út 162, H-7000 Sárbogárd; gaborlendvai@hotmail.com

4Széchenyi u. 35., H-8000 Székesfehérvár; tepuisimon@gmail.com

5Lóczi L. u. 5/G, H-8200 Veszprém; sonnevend.imre@chello.hu

 

Accepted: 20 April 2017

 

Key words: forest steppe on loess, Great Hungarian Plain, multivariate comparisons, syntaxonomy,

 

As the third part of a series describing and analyzing steppe woodlands in the westernmost part of the Great Hungarian Plain, the Mezőföld, Hungary, this paper presents the major findings of the analysis of 20 phytosociological samples collected in the northern part of our study area, closest to the Central Transdanubian Mountain Range.

We found steppe woodland remnants in this area mostly at locations that were indicated as forested on historical maps drawn in the fourth quarter of the 18th century. These stands were highly similar to one another in structure (layers, canopy openness, height), species composition, and ecological and phytogeographical features. We compared the phytosociological parameters of these samples to those from the Mezőföld. The proportion of characteristic species of selected syntaxa were by and large similar between the two locations, with the notable difference in the proportions of Fagion s.l. and Fagetalia s.l. and Orno-Cotinion and Orno-Cotinetalia s.l. with excess values in the samples from the Northern Mezőföld, and also Chenopodio-Scleranthea s.l. with an excess value in the samples from the Mezőföld. The proportion of Orno-Cotinion species substantially exceeded that of Aceri-Quercion s.l. as opposed to the samples from the Mezőföld.

The distribution of proportions of different floristic elements was also similar to that in the Mezőföld except for the species with sub-Mediterranean s.l. range of distribution. Their value was notably higher than that in the Mezőföld. Multivariate comparisons revealed strong similarity to the samples from both, the Velence Hills and the Mezőföld, whereas they were expressly distinct from pubescent oak forests (Vicio sparsiflorae-Quercetum pubescentis), a closely related community of the Vértes Hills.

We concluded that the studied stands most likely represent the sub-Mediterranean variant of steppe woodlands with Tatarian maple sensu Zólyomi (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris ornetosum). These steppe woodlands exhibit a much more pronounced sub-Mediterranean character in species composition than the ones in the Mezőföld, and, as such, are more closely related to the steppe woodland remnants in the neighboring Velence-Hills.* Corresponding author.

 

Full text

Electronic supplement

 References

Barina Z. 2004: A Dunántúli-középhegység növényföldrajzának főbb jellemzői. Flora Pannonica 2: 3755.

Bauer N., Somlyai L. 2007: Sysimbrium polymorphum (Murray) Roth és más florisztikai adatok a Nyugat-Mezőföldről. Kitaibelia 12: 52–55.

Becking, R. W. 1957: The Zürich-Montpellier School of phytosociology. Botanical Review 23: 411–488. http://doi.org/10.1007/bf02872328

Berg, L. S. 1950: Natural Regions of the U.S.S.R. The Macmillan Company, New York.

Borhidi A. 1993: A magyar flóra szociális magatartás típusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs.

Borhidi A. 1995: Social behaviour types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higher plants in the Hungarian flora. Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 39: 97–181.

Borhidi A. 2003: Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp.

Borhidi A., Kevey B. 1996: An annotated checklist of the Hungarian plant communities II. In: Borhidi A. (ed.): Critical revision of the Hungarian plant communities. Janus Pannonius University, Pécs, pp. 95–138.

Borza, A. 1937: Cercetări fitosociologice asupra pădurilor Basarabene. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj, XVII(1-2): 1–85.

Bölöni J., Molnár, Zs., Biró, M., Horváth, F. 2008: Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary II. Woodlands and shrublands. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 107–148. http://dx.doi.org/10.1556/ABot.50.2008.Suppl.6

Braun-Blanquet J. 1964: Pflanzensoziologie (ed. 3.). Springer Verlag, Wien–New York, 865 pp.

Didukh J. P. (ed.). 2009: Zeljona knyiga Ukrainyi. Altyerpresz, Kiiv. pp. 448.

Fekete G. 1955: Die Vegetation des Velenceer Gebirges. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici Series Nova 7: 343–362.

Fekete G., Kovács M. 1982: A fóti Somlyó vegetációja. Botanikai Közlemények 69: 19–31.

Fekete G., Varga Z. 1999: Tatárjuharos tölgyes (Aceri tatarici-Quercetum roboris). in: Borhidi A., Sánta A. (szerk.) 1999: Vörös könyv Magyarország társulásairól. 2. kötet. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest. pp. 282–285.

Grubov V. I. 2001: Key to the vascular plants of Mongolia. Enfield, New Hampshire.

Haraszthy L. 2000: Az erdőssztepp: eltűnő örökségünk. WWF füzetek 15: 3-4.

Horváth F., Dobolyi Z. K., Morschhauser T., Lőkös L., Karas L., Szerdahelyi T. 1995: Flóra adatbázis 1.2. Vácrátót, 267 pp.

Isépy I. 1970: Phytozönologische Untersuchungen und Vegetationskartierung im Südöstlichen Vértes-Gebirge. Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 16 (1–2): 59–110.

Kevey B. 2008: Magyarország erdőtársulásai (Forest associations of Hungary). Tilia 14: 1-488. + CD-adatbázis (230 táblázat + 244 ábra).

Kevey B., Hirmann A. 2002: „NS” számítógépes cönológiai programcsomag. In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, 2002. március 8–10. (Összefoglalók), p. 74.

Király G. (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp.

Lavrenko E. M. 1970: Provincialnoje razgyelenyije Pricsornomorszko-Kazahsztanszkoj Podoblasztyi sztyepnoj oblasztyi Evrazii. Botanyicseszkij Zsurnal 55: 609–625.

Lavrenko, E. M., Karamüseva, Z. V., Nyikulina, R. N. 1991: Sztyepi Evraziji. Nauka, Leningrad. pp. 146.

Lendvai G., Horváth A., Kevey B. 2014a: A Mezőföld tatárjuharos tölgyesei (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris Zólyomi 1957). Botanikai Közlemények 101: 145–188.

Lendvai G., Horváth A., Kevey B. 2014b: A Velencei-hegység tatárjuharos tölgyesei (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris Zólyomi 1957). Botanikai Közlemények 101: 189–226.

Mucina L., Grabherr G., Wallnöfer S. 1993: Die Pflanzengesellschaften Österreichs III. Wälder und Gebüsche. Gustav Fischer, Jena-Stuttgart-New York, 353 pp.

Oberdorfer E. 1992: Süddeutsche Pflanzengesellschaften IV. A. Textband. Gustav Fischer Verlag, Jena-Stuttgart-New York, 282 pp.

Podani J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. Scientia, Budapest, 53 pp.

Purger D., Lengyel A, Kevey B., Lendvai G., Horváth A, Tomić Z., Csiky J. 2014: Numerical classification of oak forests on loess in Hungary, Croatia and Serbia. Preslia, 86: 47–66.

Savulescu T., Nyárády E. J. (eds.) 1952-1976: Flora Republicae Populariae Romanei. vols. 1-13. Bucuresti.

Simon T. 1994: A Magyarországi Edényes Flóra Határozója. Harasztok és Virágos Növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2. kiadás.

Siskin B. K., Bobrov J. G. (eds.) 1933-1964: Flora SzSzSzR. vols. I.-XXX. Izd. Akad. Nauk, Moszkva.

Sonnevend I. 2001: Tatárjuharos-lösztölgyes maradványok a Nyugat-Mezőföldön. Kitaibelia 6: 377–380.

Soó R. 1958: Összehasonlító vegetációtanulmányok a Szovjetunió erdős-sztyep övében. Az MTA Biol. Csop. Közlem. 1: 209222.

Soó R. 1962: Növényföldrajz. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 180.

Soó R. 1964-1980: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I–VI. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tutin T. G. et al. (eds.) 1964-1980: Flora Europaea, vols. I-V. Cambridge University Press, Cambridge.

Zólyomi B. 1957: Der Tatarenahorn-Eichen-Lösswald der zonalen Waldsteppe. Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 3: 401–424.

Zólyomi B. 1958: Budapest és környékének természetes növénytakarója. In: Pécsi M. (szerk.): Budapest természeti képe. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 511–642.

Zólyomi B. 1959: Beszámoló az MTA Botanikus kertje és Geobotanikai Laboratóriuma munkájáról II. Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Csoportjának Közleményei 3: 5159.

Zólyomi B. 1989: Természetes növénytakaró. In: Pécsi M. (szerk.) Magyarország Nemzeti Atlasza. Kartográfiai Vállalat, Budapest. pp. 89.

Zólyomi, B., Horváth A., Kevey B., Lendvai G. 2013: Steppe woodlands with Tatarian maple (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris) on the Great Hungarian Plain and its neighborhood. An unfinished synthesis with supplementary notes. Acta Botanica Hungarica 55: 167189. https://doi.org/10.1556/abot.55.2013.1-2.11