Botanikai Közlemények

  Journal of the Botanical Section of the Hungarian Biological Society

< 2015

Botanikai Közlemények 102(1–2): 61–84 (2015)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2015.102.1-2.61

Data to the flora of Kisalföld III.

  D. Schmidt

 University of West Hungary, College of Wood Sciences, Institute of Botany, Bajcsy-Zs. út 4., Sopron, H–9400; Hungary; david.schmidt@emk.nyme.hu

Accepted: 30 September 2015

  Keywords: habitat change, Győr, Kisalföld, rare species, urban flora

This study summarizes the most important results of floristical surveys between 2010 and 2015. The aim of this study was to explore the vegetation of the Northern Kisalföld, and publish the most valuable floristic data there. These data are evaluated according to their importance, phytogeographical and nature conservation values. The first part of the enumeration contains data for 3 bryophyte species and 115 native vascular plant species, the second part lists 23 adventive plants. Significant results include the detection of occurrence of Ornithogalum x degenianum and Rubus montanus, which are new for the flora of Kisalföld, and new localities for Cnidium dubium, Gentiana pneumonanthe, Samolus valerandi and Ophrys sphegodes, which are important from a nature conservation viewpoint. Additional valuable results are new data of Dryopteris dilatata, Ophrys apifera and Ornithogalum refractum, each being rare in the Kisalföld region. Small stands of Orobanche gracilis, Senecio doria and Veronica teucrium in the Szigetköz region represent an important discovery. Among adventive elements, Cenchrus incertus and Rubus phoenicolasius are new for the Kisalföld, while Eleusine indica were rediscovered after its first report in 1932.

Full text

References

Balogh L. 2003: Buddleja davidii Franch. a Szigetközben. Kitaibelia 8(1): 185–186.
Balogh L. 2005: Phytolacca esculenta Van Houtte Magyarországon. Flora Pannonica 3: 135–161.
Balogh L., Dancza I. 2006: Japán komló (Humulus japonicus). In: Botta-Dukát Z., Mihály B. (szerk.) Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények II. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 10., pp. 337–360.
Balogh L., Dancza I. 2012: Japán komló (Humulus japonicus). In: Csiszár Á. (szerk.) Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 101–104.
Barina Z. 2003: Adatok az esztergomi Duna-ártér flórájához. Kitaibelia 8: 55–63.
Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 876 pp.
Ebenhöch F. 1876: A megye viránya. In: Fehér I. (szerk.) Győr megye és város egyetemes leírása. Franklin Társulat, Budapest, pp. 97–132.
Feichtinger S. 1899: Esztergom megye és környékének flórája. Esztergom-Vidéki Régészeti és Történelmi Társaság kiadványa, Esztergom, 456 pp.
Gáyer Gy. 1916: Komárommegye virágos növényeiről. Magyar Botanikai Lapok 15: 37–54.
Kevey B. 1998: A Szigetköz erdeinek szukcessziós viszonyai. Kitaibelia 3: 47–63.
Kevey B. 2015: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez X. Botanikai Közlemények 102: 39-60. http://doi.dx.org/10.17716/BotKozlem.2015.102.1-2.39
Kevey B., Alexay Z. 1992: Adatok a Szigetköz flórájához. Acta Ovariensis 34: 29–37.
Kevey B., Alexay Z. 1994: A Szigetköz dárdás nádtippanos-fűzlápjai (Calamagrostio-Salicetum cinereae). Acta Agronomica Óváriensis 36: 7–22.
Kevey B., Alexay Z. 1996a: A Szigetköz tőzegpáfrányos-égerlápjai (Thelypteridi-Alnetum). Széchenyi István Főiskola, Győr. Tudományos Közlemények 7: 1–24.
Kevey B., Alexay Z. 1996b: A Szigetköz mocsári sásos-égerlápjai (Carici acutiformis-Alnetum). Természetvédelmi Közlemények 3–4: 81–96.
Kevey B., Czimber Gy. 1982: Az Allium ursinum növényföldrajzi szerepe a Szigetközben. Agrártudományi Egyetem, Keszthely. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar
Közleményei 24: 261–297.
Király G. (szerk.) 2007: Vörös Lista. A magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai. Saját kiadás, Sopron, 73 pp.
Király G. (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp.
Király G., Baranyai-Nagy A., Kerekes Sz., Király A., Korda M. 2009: Kiegészítések a magyar adventív-flóra ismeretéhez IV. Flora Pannonica 7: 3–31.
Király G., Horváth F. 2000: Magyarország flórájának térképezése: lehetőségek a térképezés hálórendszerének megválasztására. Kitaibelia 5: 357–368.
Király G., Király A. 1999: Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez. Kitaibelia 4(2): 229–246.
Király G., Király A. 2006: Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez II. Kitaibelia 10: 88–103.
Király G., Király A. 2009: Adatok a Salix elaeagnos Scop. magyarországi előfordulásához. Flora Pannonica 7: 79.
Király G., Takács G., Király A. 2015: Adatok a Kisalföld flórájához és növényföldrajzához. Kitaibelia 20(2): (in press).
Lájer K. 1997: A Marcal-medence déli részének lápi és lápréti növénytársulásai. Kitaibelia 2(2): 281–289.
Lájer K. 1998: Bevezetés a magyarországi lápok vegetáció-ökológiájába. Tilia 6: 84–238.
Németh Cs. 2008: Adatok a Súri-Bakonyalja, a Bakony és a Vértes mohaflórájához. Flora Pannonica 6: 79–87.
Orbán S., Vajda L. 1983: Magyarország mohaflórájának kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 518 pp.
Papp B., Erzberger P., Ódor P., Hock Zs., Szövényi P., Szurdoki E., Tóth Z. 2010: Updated checklist and red list of Hungarian bryophytes. Studia botanica hungarica 41: 31–59.
Pinke Gy. 1998: Adatok a Mosoni-sík és a Szigetköz gyomflórájának ismeretéhez. Kitaibelia 3(1): 105–108.
Pinke Gy. 2000: Extenzív szántók gyomcönológiai vizsgálata a Kisalföldön. Doktori (PhD) értekezés Tézisei, Pécs–Mosonmagyaróvár, 10 pp.
Pinke Gy., Pál R. 2001: Adatok a Kisalföld gyomflórájának ismeretéhez. Kitaibelia 6: 381–400.
Polgár S. 1913: Győr megye növényföldrajza és edényes növényeinek felsorolása. Magyar Botanikai Lapok 11: 308–338.
Polgár S. 1933: Neue Beiträge zur Adventivflora von Győr (Westungarn) II. Magyar Botanikai Lapok 17: 27–41.
Polgár S. 1936: Újabb adatok a magyar flórához. Botanikai Közlemények 33(1–6): 222.
Polgár S. 1941: Győrmegye flórája. Flora Comitatus Jaurinensis. Botanikai Közlemények 38: 201–352.
Riezing N. 2005a: Adatok a Gönyű–Neszmély közötti Duna-szakasz flórájához és vegetációjához. Botanikai Közlemények 92: 57–67.
Riezing N. 2005b: Polystichum aculeatum (L.) Roth a Kisalföldön. Kitaibelia 10(1): 198.
Riezing N. 2011: A Győr-Tatai Kisalföld erdei: tájtörténet és vegetáció. Tájökológiai Lapok 9: 209−217.
Riezing N. 2012a: Adatok a Győr-Tatai Kisalföld flórájához és vegetációjához. Botanikai Közlemények 99: 81–102.
Riezing N. 2012b: Maradványerdők a kisalföldi peremvidék erdőssztyep zónájában. Tájökológiai Lapok 10: 371−384.
Schmidt D. 2007: A Győr környéki szikesek növényzete. Flora Pannonica 5: 95−104.
Schmidt D. 2010: Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez II. Botanikai Közlemények 97: 79−96.
Schmidt D. 2011: Kiegészítések a Kisalföld flórájához és vegetációjához. Kitaibelia 15: 109−117.
Schmidt D. 2015: Újabb adatok a Pannonhalmi-dombság flórájához. Kitaibelia 20(1): 67–73.
Schmidt D., Bauer N. 2005: Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez I. Botanikai Közlemények 92(1–2): 43–56.
Schmidt D., Lengyel A. 2008: Adatok a Pannonhalmi-dombság flórájának ismeretéhez. Flora Pannonica 6: 25−59.
Simon T. 1962: A Kisalföld természetes növénytakarója. Földrajzi Közlemények 86(2): 183–193.
Soó R. 1964–1980: A magyar flóra és vegetáció rendszertani és növényföldrajzi kézikönyve I–VI. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Szűcs P. 2007a: A Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. új hazai előfordulása az Ácsi-erdőben. Kitaibelia 12(1): 145.
Szűcs P. 2007b: Dunaalmás és Neszmély környékének mohaflórája. Botanikai Közlemények 94(1–2): 91–115.
Werner E. 1990: A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium Évkönyve, 1989–1990: 20–29.
Wierzbicki A. P. P. 1824: Flora Mosoniensis. Exhibens plantas phanerogamas et filices Comitatus Mosoniensis confiniumque sponte crescentes. Mscr., Deposited in the Botanical Department of the Hungarian Natural History Museum, Budapest.
Zólyomi B. 1937: A Szigetköz növénytani kutatásának eredményei. Botanikai Közlemények 34: 169–192.